(Py) SQL (Database)

SQL (Database) Bazy danych Tworzenie / edycja bazy danych CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nazwa-bazydanych – Tworzy wskazaną bazę danych. DROP DATABASE IF EXISTS nazwa-bazydanych – Usuwa wskazaną bazę danych. Werfikacja bazy danych Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami...