(KP) NAT Static High Availability**

Połączenie do dwóch dostawców ISP (Static NAT) Konfiguracja interfejsów (config)# interface interfejs(LAN) Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu znajdującego się wewnątrz sieci LAN. (config-if)# ip nat inside Określa konfigurowany interfejs, jako interfejs wewnętrzny względem, translacji NAT. (config-if)# interface interfejs(WAN-1) Przechodzi do...