(T) Wiadomości protokołu OSPF

Wiadomości protokołu OSPF Hello Packet – Uczestniczy w procesie nawiązywania oraz utrzymanie relacji sąsiedztwa pomiędzy ruterami. DBD (Database Description Packet) – Zawiera wartości LSID struktur LSA znajdujących się w bazie LSDB. LSR (Link-State Request Packet) – Umożliwia wysłanie zapytania o...