Tagged: Multicast

0

(T) Podstawy protokołu multicast*

Podstawy protokołu multicast Adresy Multicast Budowa adresu Multicast IP Local network control block – Blok adresów Multicast-owych wykorzystywany w obrębie jednej domeny rozgłoszeni-owej (Broadcast). Np. 224.0.0.1 wszystkie rutery. Internetwork control block – Blok adresów Multicast-owych wykorzystywany w komunikacji pomiędzy wieloma...

0

(T) Adresacja Multicast**

Wstęp do adresów IPv6 Multicast Rodzaje adresów Multicast IPv6 [FF00::/8] Multicast Address (IPv4 Multicast Address) – Pełni identyczną rolę względem protokołu IPv6, jaką pełnią adresy multicast względem protokołu IPv4. Wyróżnia się następujące adresy IPv6 multicast: [FF00::/12] Well Known Multicast Address...