(T) Teoria protokołu MST

Teoria protokołu MST Historia protokołu MST Historycznie u-standaryzowana wersja protokołu MST (802.1s), wywodzi się z wstępnej wersji protokołu MISTP stworzonej przez firmę Cisco. W przeciwieństwie do protokołu MST, wysyłała ona niezależne wiadomości BPDU względem każdej skonfigurowanej instancji MSTI z osobna....