(T) Warstwa trzecia modelu OSI**

Wstęp do warstwy trzeciej modelu OSI Wstęp do warstwy trzeciej modelu OSI Warstwa trzecia nie posiada żadnych wbudowanych mechanizmów korekcji błędów, powierzając to zadanie warstwie czwartej, oraz nie gwarantuje osiągalności, przez co pakiety uszkodzone lub niemogące osiągnąć celu są porzucane....