Tagged: DMVPN Phase 3

0

(T) Fazy protokołu DMVPN**

Fazy protokołu DMVPN Tworzenia tunelu DMVPN Protokół DMVPN może być zaimplementowany w postaci jednej z trzech faz, z których każda została oparta na poprzedniej oraz rozszerzona o dodatkowe możliwości. Wszystkie fazy wymagają jedynie jednego interfejsu sieciowego względem rutera. Faza 1-3...