(Ts) Komendy Show, Debug oraz Clear protokołu EIGRP*

Omówienie komend SHOW Opis komend show # show ip eigrp interfaces detail Wyświetla szczegółowe dane interfejsów z aktywnym protokołem EIGRP. Posiada informacje o czasie „hello-interval” oraz „hold-time” jak i dane dotyczące podzielonego horyzontu (split horizon). # show ip eigrp interfaces...