(T) Format Json*

Format Json

Instalacja Json (Linux)

linux:~# sudo apt-get install python3-pip

Pobiera a następnie instaluje pakiet PIP, umożliwiający instalację innych modułów / bibliotek Python-a.

linux:~# sudo pip3 install json

Pobiera a następnie instaluje pakiet JSON.

Pobranie danych z formatu JSON

Import formatu JSON / pobieranie danych:

import json

# Pobranie przykładowego pliku JSON:
json_example = open("json.json").read()

# Przetworzenie pobranego pliku JSON do formatu Listy Python:
json_python = json.loads(json_example)

# Pobranie / wyświetlenie nazwy interfejsu z listy:
int_name = json_python["interfaces"]["interface"]["name"]
print(int_name)

# Przetworzenie / wyświetlenie list Python w formacie JSON:
print(json.dumps(json_python))

Pozostałe tematy związane z automatyzacją sieci

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz