(Py) Python Funkcja Print*

Instrukcja „print”

 • Precyzja – Umożliwia określenie z jaką precyzją (Ilością zer po przecinku) zostanie wyświetlona zmienna.
  • Wzorzec instrukcji wygląda następująco: [print(„%.wartośćf” % zmienna)].
  • Przykładowe wywołanie instrukcji [print(„%.20f” % x)], wyświetli wartość zmiennej x z dokładnością do 20 znaków po przecinku.
 • Łączenie + – Umożliwia połączenie ciągu znaków bądź zmiennych z ciągiem znaków czy innymi zmiennymi.
  • Wzorzec instrukcji wygląda następująco: [print(zmienna1 + ” ” + zmienna2)].
  • Przykładowe wywołanie instrukcji [print(a + ” ” + b)], wyświetli zawartość zmiennej a oraz b ze spacją po środku.
 • Łączenie , – Umożliwia połączenie ciągu znaków bądź zmiennych z ciągiem znaków czy innymi zmiennymi.
  • Wzorzec instrukcji wygląda następująco: [print(zmienna1, ” „, zmienna2)].
  • Przykładowe wywołanie instrukcji [print(a, ” ” , b)], wyświetli zawartość zmiennej a oraz b ze trzema spacjami po środku (Jedna spacja określona za pomocą ciągu znaków (” „), natomiast dwie dodatkowe wstawione przez przecinki(,)).

Pozostałe tematy związane z podstawami Python-a

Funkcje / Object Oriented Programming

Edycja treści

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz