(Py) Moduł Random*

Moduł Random

Funkcje modułu Random

Funkcje generatora Random

 • random.seed(None, version=Int<wersja>) – Określa wykorzystywaną wersję modułu Random (Dostępne wersje: 1, 2).
 • random.getstate() – Zwraca obiekt przechwytujący bieżący stan wewnętrzny generatora Random.
 • random.getstate(object) – Przywraca stan wewnętrzny generatora Random na podstawie otrzymanego obiektu (Pobranego za pomocą funkcji getstate()).

Funkcje modułu Random (Na liczbach)

 • random.random() – Zwraca losową liczbę wyliczoną na podstawie czasu systemu operacyjnego.
 • random.randbytes(int) – Zwraca wskazaną liczbę (int) losowych bajtów.
 • random.randrange(int<wartość-startowa>, int<wartość-końcowa>, int<odstępy>) – Zwraca jedną losową liczbę z podanego zakresu liczb, od wskazanej liczby początkowej do w skazanej liczby końcowej (-1), z opcjonalną możliwością wskazania odstępów pomiędzy liczbami.
 • random.randrange(int<wartość-końcowa>) – Zwraca jedną losową liczbę z zakresu od 0 do wskazanej liczby końcowej.
 • random.randint(int<wartość-startowa>, int<wartość-końcowa>) – Zwraca jedną losową liczbę (int) z określonego zakresu liczb. Od wskazanej liczby początkowej do w skazanej liczby końcowej.
 • random.uniform(float<wartość-startowa>, float<wartość-końcowa>) – Zwraca jedną losową liczbę (float) z określonego zakresu liczb. Od wskazanej liczby początkowej do w skazanej liczby końcowej.

Funkcje modułu Random (Na liczbach)

 • random.choice(list/tup) – Zwraca jedną losową wartość pobraną z podanej listy / krotki (Jeśli podana lista / krotka jest pusta, funkcja zwróci „IndexError”).
 • random.sample(list/tup, k=int) – Zwraca wskazaną ilość (k=int) wartość pobranych z podanej listy / krotki (Jeśli wartość k, będzie większa od ilości elementów zawartych w danej liście / krotce, funkcja zwróci „ValueError”).

Przykładowe wykorzystanie modułu Random

Przykładowe wykorzystanie modułu Random:

>>> import random
>>> random.random()
0.9567090580870847

# Generowanie sześciu losowych liczb z zakresu od 1 do 49:
>>> [random.randint(1, 49) for ran in range(6)]
[16, 25, 6, 34, 33, 13]

>>> random.sample(range(1, 49), 6)
[28, 44, 4, 48, 6, 19]

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz