(Py) Biblioteka Pandas`

Biblioteka Pandas

Praca z plikami CSV

# Przykład wykorzystania biblioteki Pandas:

import pandas

data = pandas.read_csv('single_family_home_values.csv')
print(data.head(2))

Własności (Properties)

 • data.shape – Zwraca ilość wierszy, kolumn załadowanych ze wskazanego pliku CSV.
 • data[[„kolumna-1„, „kolumna-n„]] – Zwraca uporządkowaną zawartość pliku CSV (Ograniczoną do wskazanych kolumn).

Metody (Methods)

 • data.head(liczba) – Zwraca uporządkowaną zawartość pliku CSV.
 • data.info() – Zwraca informacje na temat pobranej tabeli CSV, w tym wszystkie klucze wraz z ilością zapełnionych wierszy, typem danych.
 • data.describe() – Zwraca
 • data.fillna(wartość, inplace=True) – Zamienia puste pola, na podaną wartość (Wartość „Inplace” ustawiona na True, automatycznie wykonuje podaną akcję na wskazanych danych, domyślnie wymagane jest napisanie zmiennej za pomocą przypisania [data = data.fillna(0)] ).
 • data.dropna(wartość, inplace=True) – Usuwa wiersze z brakującymi polami (Wartość „Inplace” ustawiona na True, automatycznie wykonuje podaną akcję na wskazanych danych, domyślnie wymagane jest napisanie zmiennej za pomocą przypisania [data = data.dropna()] ).
 • data.kolumna.unique() – Zwraca wszystkie unikalne wartości zawarte w danej kolumnie.

Przykładowe wykorzystanie metod i własności biblioteki Pandas

print(data[data.estimated_value<=800000].shape)
#(12690, 18)

print(data.estimated_value<=800000)
# 0     True
# 1     True
# 2     True
# 3     True
# 4     True
#     …

print(data[data.estimated_value<=800000])
# id       address  city state zipcode  latitude ... yearBuilt lastSaleDate lastSaleAmount priorSaleDate priorSaleAmount estimated_value
# 0    39525749   8171 E 84th Ave Denver  CO  80022 39.849160 …   2003.0  2009-12-17      75000   2004-05-13     165700.0      239753
# 1   184578398  10556 Wheeling St Denver  CO  80022 39.888020 …   2004.0  2004-09-23     216935      NaN       NaN      343963
# 2   184430015 3190 Wadsworth Blvd Denver  CO  80033 39.761710 …   1917.0  2008-04-03     330000      NaN       NaN      488840
# 3   155129946 3040 Wadsworth Blvd Denver  CO  80033 39.760780 …   1956.0  2008-12-02     185000   2008-06-27       0.0      494073
# 4     245107   5615 S Eaton St Denver  CO  80123 39.616181 …   1998.0  2012-07-18     308000   2011-12-29       0.0      513676
# …     …         …   …  …   …    … …    …      …       …      …       …       …

print(data[(data.estimated_value<=1000000) & (data.yearBuilt>2013) & (data.zipcode==80209)])
# id       address  city state zipcode  latitude ... yearBuilt lastSaleDate lastSaleAmount priorSaleDate priorSaleAmount estimated_value
# 13229  3455195    866 S York St Denver  CO  80209 39.700791 …   2015.0  2014-04-09     560000      NaN     127300.0      790003
# 13276  39512040    764 S York St Denver  CO  80209 39.702607 …   2016.0  2012-07-23     420000   2010-11-29     385000.0      770622
# 13316  11586398    450 S Vine St Denver  CO  80209 39.708351 …   2016.0  2015-02-11     571000   2007-01-03     399000.0      682810
# 13428  11586742  636 S Williams St Denver  CO  80209 39.704969 …   2016.0  2015-07-22     637600   2007-02-02     481900.0      745777
# …     …         …   …  …   …    … …    …      …       …      …       …       …

print(data.zipcode.unique())
#[80022 80033 80123 80202 80203 80204 80205 80206 80207 80209]

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz