(Py) Biblioteka Netmiko (Funkcje)*

Biblioteka Netmiko Funkcje

Rodzaje urządzeń Netmiko

 • AutoDiscovery (autodetect) –
 • Arista (arista_eos) –
 • Juniper (juniper) –
 • Cisco ASA (cisco_asa) –
 • Cisco XR (cisco_xr) –
 • Cisco NX (cisco_nxos) –
 • Cisco XE (cisco_xe) –
 • Cisco IOS (cisco_ios) –
 • Cisco IOS Telnet (cisco_ios_telnet) –

Funkcje biblioteki Netmiko

 • net_connect.find_prompt() – Wyświetla znak (prompt) widoczny na konfigurowanym urządzeniu sieciowym.
 • net_connect.send_command(„Komenda” / Zmienna / Lista)
 • net_connect.send_config_set(„Komenda” / Zmienna / Lista)
 • net_connect.send_command_timing() – Send command down the channel, return output back (timing based)
 • net_connect.send_config_from_file() – Send configuration commands loaded from a file
 • net_connect.save_config() – Zapisuje konfigurację urządzenia sieciowego.
 • net_connect.check_config_mode()
 • net_connect.commit() – Execute a commit action on Juniper and IOS-XR
 • net_connect.disconnect() – Zamyka połączenie ze wskazanym urządzeniem sieciowym.
 • net_connect.write_channel() – Low-level write of the channel
 • net_connect.read_channel() – Low-level write of the channel
 • net_connect.clear_buffer() – Clear the output buffer on the remote device

Tryby pracy (Enabled, Config Mode)

 • net_connect.enable() – Przechodzi do trybu uprzywilejowanego (Enabled Mode).
 • net_connect.check_enable_mode() – Sprawdza czy znajduje się w trybie uprzywilejowanym (Zwraca wartość logiczną).
 • net_connect.exit_enable_mode() – Wychodzi z trybu uprzywilejowanego (Enabled Mode).
 • net_connect.config_mode() – Przechodzi do trybu konfiguracji (Configuration Mode).
 • net_connect.check_config_mode() – Sprawdza czy znajduje się w trybie konfiguracji (Zwraca wartość logiczną).
 • net_connect.exit_config_mode() – Wychodzi z trybu konfiguracji (Configuration Mode).

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz