(Bh) Wstęp do powłoki Bash*

Wstęp do powłoki Bash

Tworzenie skryptu Bash

linux$ chmod 711 nazwa-skryptu.sh

Zmienia poziom uprawnień skryptu powłoki BASH.

linux$ chmod ugo+rwx nazwa-skryptu.sh

Zmienia poziom uprawnień skryptu powłoki BASH (MAC OS).

linux$ ./nazwa-skryptu.sh

Wykonuje skrytp powłoki BASH.

linux$ nano nazwa-skryptu.sh

Przechodzi do programu nano.

Przykładowy skrypt Bash

Przykładowy kod BASH:

!/bin/bash
# Komentarz

echo "Hello world"
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz