(PY) Biblioteka PyQt 5 (Main window)*

Biblioteka PyQt 5 (Main window)

 • Biblioteka PyQt 5 umożliwia stworzenie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w Python-ie.

Okno Window

Ustawienia okna Window

 • Window.setWindowTitle(„Nazwa okna„) – Określa wyświetlaną nazwę okna.
 • Window.setWindowIcon(QIcon(„Ścieżka do ikony”)) – Dodaje ikonę do paska głównego okna.
 • Window.setFixedSize(QSize(int,int<Wymiary x,y>)) – Określa wstępne wymiary okna (Zmiana wielkości okna nie jest możliwa).
 • Window.resize(int,int<Wymiary x,y>) – Określa wstępne wymiary okna (Zmiana wielkości okna jest możliwa).
 • Window.setMinimumSize(int,int<Wymiary x,y>) – Określa minimalną wielkość okna.
 • Window.setMaximumSize(int,int<Wymiary x,y>) – Określa maksymalną wielkość okna.

Przykładowy kod

import sys
from PyQt5.QtCore import QSize
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow


class MainWindow(QMainWindow):

  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__(parent)

    # Dodaje nazwę okna:
    self.setWindowTitle("RKKR")
    # Określa stałej wielkości okna aplikacji (Zmiana wielkości okna nie jest możliwa):
    self.setFixedSize(QSize(500,300))
    # Określa wielkość okna aplikacji (Zmiana wielkości okna jest możliwa):
    self.resize(600,600)
    # Określa minimalną wielkość okna aplikacji (Zmiana wielkości okna jest możliwa):
    self.setMinimumSize(300,300)
    # Określa maksymalną wielkość okna aplikacji (Zmiana wielkości okna jest możliwa):
    self.setMaximumSize(1000,1000)

def main():
  application = QApplication(sys.argv)
  window = MainWindow()
  window.show()
  application.exec_()

if __name__ == "__main__":
  main()

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz