(A) Ansible plik Config*

Ansible plik Config

Ansible konfiguracja globalna Ansible

  • /etc/ansible/ansible.cfg – Plik zawierający wszystkie spersonalizowane ustawienia Ansible.

Ansible konfiguracja lokalna

Tworzenie nowego pliku konfiguracyjnego

linux$ mkdir nazwa-projektu

Tworzy nowy katalog o wskazanej nazwie.

linux$ cd nazwa-projektu

Przechodzi do poziomu nowo stworzonego katalogu.

linux:~/nazwa-projektu$ nano ansible.cfg

Tworzy nowy plik konfiguracyjny ansible.cfg.

Przykładowa zawartość pliku ansible.cfg

[defaults]
inventory = ./hosts

Pozostałe tematy związane z Ansible

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz