(Ts) Troubleshooting protokołu PPPoE**

Wstęp do troubleshooting-u

Komenda SHOW interfaces dialer ID

 • W czasie istnienia sesji protokołu PPPoE, interfejs wirtualny „Dialer Interfejs” jest związany z interfejsem „Virtual Access Interface”. Komenda [show interfaces dialer ID] wyświetla informacje o obydwóch interfejsach wirtualnych.
 • Każdy interfejs posiada oddzielny opis wskazujący obopólne przywiązanie.
 • Interfejs Dialer Interfejs skupia się na warstwie trzeciej modelu OSI. Protokół LCP jest na nim nieaktywny (Closed).
 • Interfejs Virtual Access Interface skupia się na warstwie drugiej modelu OSI. Protokół LCP jest na nim aktywny (Open), ale nie posiada przypisanego adresu IP.
 • Szczegółowy opis komendy [show interfaces dialer ID]:
  • Line protocol is up (Spoofing) – Określa status interfejsu „Dialer”, wartość „Spoofing” odnosi się do faktu że warstwa druga jest obsługiwana przez inny interfejs, w tym przypadku jest to „Virtual Access Interface”.
 • Istnieje możliwość wyświetlenia informacji o interfejsie „Virtual Access Interface”, za pomocą komendy [show interfaces virtual-access ID].

Komenda SHOW interfaces virtual-access ID configuration

 • Komenda [show interfaces virtual-access ID configuration] wyświetla konfiguracje interfejsu „Virtual Access Interface”, a dane w niej zawarte są częściowo pobierane z ustawień interfejsu „Dialer”.
 • Interfejs „Virtual Access Interface” pobiera informacje o ustawieniach wartości MTU oraz danych autoryzacyjnych klienta PPPoE.

Proces Troubleshooting-u

 1. Przed rozpoczęciem Troubleshooting-u:
  1. Po wykorzystaniu komendy [no ip address] na interfejsie wirtualnym „Dialer” , interfejs ten będzie widniał jako „line protocol is up (Spoofing)”. Jednak sesja PPPoE nie będzie aktywna co potwierdzi wydruk komendy [show ppp sessions].
 2. Status po konfiguracji warstwy pierwszej:
  1. Po wykorzystaniu komendy [dialer pool ID] na interfejsie wirtualnym „Dialer” oraz komendy [pppoe-client dial-pool-number ID / pppoe enabled] względem interfejsu fizycznego (Ethernet), sesja PPPoE zmieni swój tryb pracy na PADISNT. Ponadto w wydruku komendy [show ppp sessions] brakować będzie adresów MAC oraz interfejsu „Virtual Access Interface”.
 3. Status po konfiguracji warstwy drugiej (PPP) :
  1. Po dodaniu obsługi protokołu PPP za pomocą komendy [encapsulation ppp] oraz skonfigurowaniu loginu jak i hasła, w wydruku komendy [show ppp sessions] zaczną widnieć dane brakujące w poprzednim punkcje.
 4. Status po konfiguracji warstwy trzeciej (IP) :
  1. Ostatnim krokiem jest konfiguracja warstwy trzeciej modelu OSI, czyli adresów IP.
 5. Podsumowanie:
  1. Warstwa 1 [show pppoe session interface interfejs] – Komenda ta umożliwia przeanalizowanie współpracujących ze sobą interfejsów (3), ich numerów ID oraz statusu pracy.
  2. Warstwa 2 [show pppoe session interface interfejs] – Jeżeli komenda nie wyświetli informacji o interfejsie „Virtual Access Interface”, może oznaczać to błąd konfiguracji warstwy drugiej bądź błąd autentykacji protokołu CHAP.
  3. Warstwa 2 [show interfaces dialer ID].
  4. Warstwa 3[show interfaces interfejs / show ip interface brief].
  5. Aby uzyskać pewność, że wszystko działa poprawnie należy wykonać trzy kroki:
   1. Sprawdzić czy status sesji ma wartość (Up).
   2. Sprawdzić czy wszystkie trzy interfejsy są wyświetlone.
   3. Sprawdzićvgb adresy MAC.
Komenda [show interfaces dialer 2] wyświetla komunikat „line protocol is up (Spoofing)” niezależnie od tego czy PPPoE działa czy nie, dlatego nie należy zawracać uwagi na status (Up).
Interfejs fizyczny (Ethernet) nie powinien mieć przypisanego adresu IP.

Pozostałe tematy związane z protokołem PPP oraz PPPoE

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz