(T) Wstęp do sieci WAN**

Podstawowe zagadnienia WAN

Droga do domu

 • CPE (Customer Premises Equipment) – W terminologii telekomunikacyjnej odnosi się do urządzenia znajdującego się pod zwierzchnictwem klienta dostawcy ISP (Na końcu ostatniej mili).
 • CSU/DSU (Channel Service Unit / Data Service Unit) – Urządzenie sieciowe kontrolujące taktowanie zegar.
 • Serial Cable – Przewód łączący modem CSU/DSU z interfejsem serialowym routera.
 • DCE (Data Communications Equipment) – Urządzenie kontrolujące taktowanie zegar na kablu serialowym.
 • DTE (Data Terminal Equipment) – Urządzenie działające zgodnie z taktowaniem zegara DCE.
 • Demarcation Point – Granica oddzielającą własność klienta od własności dostawcy ISP.
 • Local Loop – Kabel miedziany bądź światłowodowy łączący urządzenie CPE z dostawcą ISP.
 • Central Office (CO) – Centrala Dostawcy ISP, przez którą urządzenie CPE łączy się z Internetem.
Połączenie sieciowe klienta do dostawcy usług Internetowych ISP
Współczesne karty sieciowe WAN firmy Cisco, posiadają zintegrowany moduł CSU/DSU.

Leased Line WAN

 • Linia dzierżawiona działająca w oparciu o protokół HDLC, umożliwia jednoczesne odbieranie jak i nadawanie sygnałów przez dwa rutery, na zasadzie połączenia symetrycznego (Obydwa urządzenia wysyłają bity z tą samą częstotliwością).
 • Linia dzierżawiona zapewnia łączność warstwy drugiej, jednak do przesyłania danych konieczne staje się zastosowanie protokołów warstw wyższych, takich jak PPP czy HDLC.
 • Określenie „linia dzierżawiona” odnosi się do połączenia wydzierżawionego od zewnętrznego dostawcy, w zamian za co klient ponosi comiesięczny koszt utrzymania połączenia. Nad linią tą kontrole sprawuje dostawca ISP.

Zagadnienia warstwy pierwszej modelu OSI

 • Leased circuit, Circuit – Obydwa wyrażenia są synonimami używanymi w terminologii telekomunikacyjnej, a odnoszą się do sygnałów elektrycznych przesyłany w obwodzie.
 • Serial link, Serial line – Obydwa wyrażenia są synonimami używanymi w terminologii telekomunikacyjnej, a odnoszą się do sposobu przesyłania bitów przez interfejs serialowy.
 • Point-to-Point link, Point-to-Point line – Odnosi się do topologii, w której komunikacja zachodzi jedynie pomiędzy dwoma punktami (Niektóre starsze linie dzierżawione umożliwiały połączenie większej ilości urządzeń).

Standardy Pasma

 • W latach pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych, firma Bell opracowała standard połączenia T-carrier system, określający różne przepustowości połączenia sieciowego (64 Kbps, 1.544 Mbps i 44.736 Mbps). Firma ta opracowała również technologię TDM (Time-Division Multiplexing), umożliwiającą łączenie wielu linii, w jedną bardziej wydajną. Przykładowo popularny standard T1 (1.544 Mbps) powstaje z połączenia 24 linii DS0 (Digital Signal Level 0 = 64 Kbps każda) wraz z jedną dodatkową linią 8 Kbps.
Nazwa linii Przepustowość linii
DS0 64 Kbps.
Fractional T1 Wielokrotność 64 Kbps (x24).
DS1 (T1) 1,544 Mbps (24 DS0s= 1,535 Mbps + 8 Kbps nadmiarowego).
E1 (Europe) 2,048 Mbps (32 DS0).
Fractional T3 Wielokrotność 1,544 Mbps (x24) = 37,056 Mbps.
DS3 (T3) 44,736 Mbps (28 DS1 + zarzadzanie).
E3 (Europe) Około 34 Mbps (16 E1 + zarzadzanie).

Standardy linii dzierżawionych w Europie i USA

Połączenie serialowe (warstwa pierwsza)

 • CPE jest w stanie zrozumieć transmisję warstwy pierwszej, zarówno na poziomie połączenia T-carrier czy TDM po stronie dostawcy, jak i rutera po stronie klienta.
 • Połączenie serialowe pomiędzy ruterem a urządzeniem CSU/DSU składa się z dwóch części: dyktującego taktowanie zegara DCE (Data Circuit-Terminating Equipment) działającego po stronie CSU oraz podporządkowującemu się taktowaniu DTE (Data Terminal Equipment) po stronie rutera.
 • Kabel serialowy DCE swoją budową przypomina kabel Ethernetowy Crossover, ponieważ jego przewody są Skrosowane. Natomiast kabel serialowy DTE przypomina przewód prosty.

Połączenie serialowe (warstwa druga)

 • W warstwie drugiej połączenie serialowe tak samo jak połączenie Ethernet-owe, wykorzystuje adres MAC do przesyłania danych w obrębie jednej sieci. Technologia Ethernet określa wielkość jak i zawartość przesyłanych ramek, natomiast przy połączeniu serialowym istnieją dwa protokoły pełniące podobną funkcję (PPP oraz HDLC).

Połączenie z siecią WAN

Technologie łączności WAN-owej

Circuit Switching

 • Łączy ze sobą dwie lokalizację zarezerwowanym (prywatnym) połączeniem. Przez co niewykorzystywane pasmo jest marnowane. Połączenie tego typu jest drogie oraz nieefektywne.

Packet Switching

 • Wykorzystuje wirtualne połączenia umożliwiające współdzielenie pasma przez wielu klientów, tym samym zmniejszając cenę usługi.

SOHO (Small Office Home Office)

ADSL, DSL, DSLAM

 • Dostawcy usług telefonicznych (telecos) dzięki technologii DSL zyskali możliwość dostarczania znaczenie bardziej wydajnego połączenia Internetowego, dla swoich klientów. Poprzez istniejącą infrastrukturę telefoniczną.
 • Połączenie telefoniczna w taki przypadku umożliwia przenoszenie zarówno linii telefonicznych jak i Internetu. Obydwa sygnały są przenoszone jednym kablem do urządzenia DSLAM (DSL Access Multiplexer), który rozdziela połączony sygnał na dwie oddzielne transmisje. Jena trafia do telefonu a druga do modemu DSL.
 • ADLS (Aysmmetric DSL) wprowadza asymetryczną wymianę danych, dzięki czemu użytkownik może pobierać dane szybciej niż je wysyłać a tym samym płaci mniejsze rachunki za dostępną przepustowość.

Cable TV – CATV, 3G, 4G, LTE

 • Innym medium dostępu do Internetu jest telewizja kablowa, umożliwiająca tak samo jak w przypadku linii telefonicznych, przenoszenie wielu sygnałów przez jeden kabel.
 • Wireless Internet – Obnosi się do Internetu rozgłaszanego przez telefonię mobilną.
 • 3G / 4G – Definiuje trzecią jak i czwartą generację połączeń telefonii mobilnej.
 • LTE (Long-Term Evolution) – Odnosi się do technologii szybszych od 4G.
Połączenie DSL

Pozostałe tematy związane z siecią WAN

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz