(T) Teoria protokołu PPPoE**

Wstęp do protokołu PPPoE

Point-to-Point over Ethernet

 • Protokół PPP powstał z myślą o połączeniach serialowych, jednak jego cechy takie jak uwierzytelnianie użytkowników końcowych (klientów), spowodowały jego propagację na inne media takie jak Ethernet czy sieci ATM.
 • Protokół PPPoE nawiązuje sesją PPP pomiędzy ruterami z wykorzystaniem adresacji IP, jednak wysyłane pakiety są enkapsulowane nagłówkami Ethernet-owymi (Co oznacza że protokół PPPoE działa jedynie w warstwie drugiej, pozostawiając warstwę trzecią w gestii protokołu PPP).
 • Uwierzytelnianie użytkowników protokołu PPPoE, działa jedno-kierunkowo, umożliwiając uwierzytelnianie klienta bez możliwości uwierzytelnienia drugiej strony komunikacji (Czyli Dostawcy usług Internetowych ISP).

Fazy protokołu PPPoE

 1. Active Discovery Phase – Klient lokalizuje serwer PPPoE nazywany „Access Concetrator”.
 2. PPP Session Phase – Nawiązywana jest sesja pomiędzy klientem a serwerem, opcje protokołu PPP są negocjowane jak i zachodzi proces uwierzytelniania użytkowników końcowych (Klientów protokołu PPPoE).

Zagadnienia związane z protokołem PPPoE

 • PPPoE session – Wewnętrzny proces sytemu Cisco IOS, umożliwiający potrzymanie działania protokołu PPPoE.
 • Virtual-Address Interface – Dodatkowy wirtualny interfejs stworzony przez system IOS do obsługi sesji PPPoE.

Pakiety protokołu PPPoE

 1. Etap pierwszy – Nawiązywanie sesji PPPoE (Discovery Stage / Active Discovery Stage):
  1. PADI (PPPoE Active Discovery Initiation) (Host / Broadcast) – Rozgłoszeni-owa wiadomość inicjująca sesje protokołu PPPoE, mająca na celu zlokalizowanie serwera DSL (Digital Subscriber Line). Zawiera adres MAC klienta.
  2. PADO (PPPoE Active Discovery Offer) (Access Concentrators / Unicast) – Bezpośrednia odpowiedz serwera PPPoE, wysłana do klienta, zawierająca adres MAC klienta otrzymany w wiadomości PADI oraz ofertę nawiązania sesji PPPoE wraz z nazwą serwera. Klient może otrzymać wiele odpowiedzi PADO od różnych serwerów.
  3. PADR (PPPoE Active Discovery Request) (Host / Unicast) – Bezpośrednia odpowiedz klienta, wysłana do serwera PPPoE (Potwierdzająca wybór oferty, oraz informująca o potrzebach klienta).
  4. PADS (PPPoE Active Discovery Session-Confirmation) (Access Concentrators) – Wiadomość potwierdzająca nawiązanie sesji protokołu PPPoE (Stanowiąca odpowiedź na wiadomość PADR).
   1. Jeżeli serwer PPPoE zechce nawiązać sesje, odeśle wiadomość PADS z numerem ID sesji oraz nazwą serwisu.
   2. Jeżeli serwer PPPoE nie zechce nawiązać sesji, odeśle wiadomość PADS z nazwą serwisu (Error) jak i zresetuje wartość ID sesji.
 2. Etap drugi – Sesja PPPoE (Session Stage / PPP Session Stage):
  1. Protokół PPP negocjuje nawiązanie sesji PPP za pomocą protokołu kontrolnego LCP (Link Control Protocol).
  2. Protokół PPP przy pomocy protokołu NCP (Network Control Protocol) konfiguruje ustawienia warstwy trzeciej.
 3. Etap trzeci – Kończenie sesji PPPoE:
  1. PADT (PPPoE Active Discovery Terminate) (Broadcast) – Wiadomość rozgłoszeni-owa wykorzystywana do kończenia sesji protokołu PPPoE.

Restrykcje związane z protokołem PPPoE

 • Klient protokołu PPPoE nie wspiera:
  • Współistnienia serwera oraz klienta PPPoE na jednym urządzeniu.
  • Więcej niż 10 użytkowników na jednej końcówce CPE.
  • Protokołu Multilink PPP (MLP).
  • Protokołu NSF oraz SSO.
  • Funkcji Dial-on-demand.
  • Protokołu EVPN.
  • Protokołu QoS.
  • Protokołu IPv6.

Zasady działania protokołu PPPoE

Proces nawiązywania połączenia PPPoE

PPPoE
 1. Fizyczny interfejs Ethernet-owy oraz wirtualny „Dialer”, zostają powiązane w odniesieniu do tej samej puli „Dial”.
 2. System IOS rozpoczyna działania mające na celu zaimplementowanie usługi PPPoE jak i protokołu PPP, tworząc tym samym sesję „PPPoE session”. Jest to logiczna sesja przetrzymująca zmienne statusu Point to Point Protocol, CP (Control Protocols). Zarządza ona wysyłaniem jak i odbieraniem wiadomości PPPoE z i od serwera PPPoE.
 3. System IOS tworzy nowy wirtualny interfejs (Virtual-Access Interface). Jeżeli protokół PPPoE uzyska status UP, będzie on działał jako interfejs PPPoE utrzymujący większą cześć operacji warstwy drugiej względem protokołu PPPoE.
 4. Wszystkie powyższe interfejsy są od siebie odseparowane, jednak współpracują ze sobą w celu potrzymania komunikacji protokołu PPPoE.
Podsumowują proces działania protokołu PPPoE, Interfejs fizyczny nadaje oraz odbiera ramki Ethernet-owe, interfejs wirtualny Virtual Access Interface prowadzi komunikację protokołu PPPoE poprzez interfejs fizyczny natomiast ostatni interfejs „Dialer” przesyła pakiety warstwy trzeciej poprzez interfejs dostępowy (Access Interfejs) do interfejsu fizycznego (Ethernet-owego).
Pod-protokół IPCP umożliwia uzyskanie adresu IP od dostawcy ISP. Jest wykorzystywany na interfejsie „Dialer Interfejs”.
Sesje PPPoE jest nawiązywana z poziomu interfejsu „Dialer Interfejs”.

Konfiguracja protokołu PPPoE

Konfiguracja protokołu PPPoE

Pozostałe tematy związane z protokołem PPP oraz PPPoE

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz