(T) Podstawowe pojęcie dotyczące protokołu DMVPN**

Podstawowe pojęcie dotyczące protokołu DMVPN

Wartość MTU a Tunel GRE

 • PMTUD (Path MTU Discovery) – U-standaryzowana technika automatycznego wykrywania najwyższej wartości MTU, na drodze pomiędzy dwoma komunikującymi się urządzeniami. Opisana w referencji RFC 1191 dla protokołu IPv4 oraz w referencji RFC 1981 dla protokołu IPv6. Dodatkowa referencja RFC 4821 opisuje rozszerzenie dotyczące obsługi protokołu ICMP. Protokół PMTUD pomaga zniwelować problem fragmentacji pakietów IPv4.
 • Protokół GRE wykorzystuje protokół IP 47.
Tunnel Type Tunnel Headers Size
GRE without IPsec 24 Bytes
DES/3DES IPsec (Transport mode) 18-25 Bytes
DES/3DES IPsec (Tunnel mode) 38-45 Bytes
GRE/DMVPN + DES/3DES 42-49 Bytes
GRE/DMVPN + AES + SHA-1 62-77 Bytes
Wielkość pakietu IP en-kapsulowanego przez tunel GRE

Wsparcie protokołu GRE dla protokołów routingu dynamicznego

 • Protokół GRE wspiera wszystkie rodzaje ruchu sieciowego (Unicast, Multicast oraz Broadcast) dzięki czemu jest wstanie przesyłać wiadomości protokołów routingu dynamicznego.

Wstęp do protokołu DMVPN

Technologie oraz rozwiązania wykorzystywane przez DMVPN

 • GRE (Generic Routing Encapsulation) – Zapewnia łączność na poziomie warstwy trzeciej, pomiędzy dwoma bądź też większą liczbą sieci (mGRE). Protokół DMVPN wykorzystuje enkapsulacje mGRE (Multipoint GRE) wraz z protokołami routingu dynamicznego, tworząc połączenia zwane Overlay Network prowadzone nad przeważnie publiczną siecią IP, zwaną Underlay Network.
 • NHRP (Next Hop Resolution Protocol) –  Tworzy bazę publicznych oraz prywatnych adresów IP, należących do wszystkich urządzeń Spoke z jednej instancji protokołu DMVPN.
 • Transportation Independence – Połączenia DMVPN są nawiązywane niezależnie od wybranej technologii WAN, dzięki czemu mogą korzystać z połączań PPP, Frame Relay, MPLS, czy zwykłego łącza Internetowego.
 • Zero-Touch Provisioning – Dodawanie nowych oddziałów zdalnych (Spoke), nie wymaga interwencji w obecną konfigurację oddziału głównego (Hub). Ponadto  umożliwia zastosowanie szablonów konfiguracyjnych dla biur zdalnych z wymiennymi danymi dotyczącymi np. adresów IP.
 • Scalable Deployment – Minimalna ilość ręcznie konfigurowanych tuneli DMVPN, umożliwia stworzenie rozbudowanej sieci połączeń pomiędzy oddziałami zdalnymi (Spoke) a odziałem głównym (Hub), oraz automatyczne nawiązanie połączeń wirtualnych bezpośrednio pomiędzy poszczególnymi oddziałami zdalnymi (Spoke). Niezależnie od ilości posiadanych ruterów fizycznych, logicznych bądź wirtualnych.
 • Spoke-to-Spoke Tunnels – Zapewnia pełną łączność pomiędzy oddziałami zdalnymi (Spoke to Spoke) przy zastosowaniu jedynie podstawowej konfiguracji (Spoke to Hub). Połączenia wirtualne pomiędzy końcówkami (Spoke to Spoke) są nawiązywane dynamicznie bez strat w przesyłanej transmisji danych.
 • Flexible Network Topologies – DMVPN nie przyjmuje sztywnych założeń odnośnie płaszczyzny Control Plane oraz Data Plane,  umożliwiając tworzenie topologii cechujących się wysokim stopniem odporności oraz rozproszenia, pozwalając tym samym na uniknięcie pojedynczego punktu awarii. Z drugiej strony, protokół DMVPN może być używany w modelu scentralizowanym.
 • Multiprotocol Support – DMVPN zapewnia wsparcie dla protokołów IPv4, IPv6, MPLS, OTV (Overlay Transport Virtualization) oraz innych protokołów.
 • Multicast Support – DMVPN umożliwia przepływ ruchu Multicast na interfejsach tunelowych mGRE.
 • Adaptable Connectivity – Rutery wspierające protokół DMVPN mogą nawiązać pomiędzy sobą łączność nad punktem translacji adresów NAT (Network Address Translation). Ponadto urządzenia znajdujące się w oddziałach zdalnych mogą dynamicznie pobierać adresacje IP za pomocą protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • Standardized Building Blocks – DMVPN wykorzystuje ustandaryzowane protokoły takie jak: NHRP, GRE bądź IPsec.

DMVPN a protokoły routingu dynamicznego

 • Protokół DMVPN wspiera następujące protokołu routingu dynamicznego:
  • EIGRP, OSPF oraz BGP.

NHRP Unique

 • Każdy ruter NHC zarejestrowany na serwerze NHS, posiada przypisany adres IP tunelu GRE, wraz z odpowiadającym mu adresem sieci NBMA. Wpisy te oznaczone flagą „Unique”, są widoczne w wydruku komendy [show ip nhrp adres-IP], związku z tym nie mogą być zmienione, a wszelka interwencja w skonfigurowany adres NBMA zarejestrowanego rutera NHC, spowoduje wystąpienie błędu [%NHRP-3-PAKREPLY: Recive Registration Reply packet with error – unique address registred already (14)].

Pozostałe tematy związane z protokołem DMVPN

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz