(K) Point to Point Protocol*

Konfiguracja protokołu HDLC

W starszy wersjach systemu IOS komenda [clock rate] nie została domyślnie aktywowana, tym samym połączenie serialowe nie zostanie nawiązane dopóki administrator jej nie skonfiguruje.

(config)# interface serial interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego.

(config)# ip address sieć maska

Przypisuje adres IP do konfigurowanego interfejsu serialowego.

(config-if)# clock rate 300-8000000(Wspiera wartości podzielne przez 1200)

Określa przepustowość łącza serialowego (Komenda jest możliwa do wykonania jedynie na ruterze podłączonym przez kabel serialowy z końcówką DCE).

(config-if)# encapsulation hdlc

Protokół HDLC jest domyślnie wykorzystywanym protokołem PPP w systemie Cisco IOS, dlatego jego aktywacja nie jest konieczna w większości przypadków.

(config-if)# [no] shutdown

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurowany interfejs serialowy.

(config-if)# bandwidth 1-10000000(Kilobity na sekundę)*

Określa przepustowość łącza w celu informacyjnym dla protokołów routingu dynamicznego czy protokołu QoS.

(config-if)# description opis-interfejsu*

Dodaje opis interfejsu w celach informacyjnych.

(config-if)# [no] keepalive*

Wyłącza / Włącza funkcję Keepalive.

Konfiguracja protokołu PPP

Protokół PPP do funkcjonowania nie wymaga adresu IP.
W starszy wersjach systemu IOS komenda [clock rate] nie jest domyślnie skonfigurowana, tym samym połączenie serialowe nie zostanie nawiązane dopóki administrator jej nie użyje.

Konfiguracja PPP

(config)# interface serial interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego.

(config)# ip address sieć maska

Przypisuje adres IP do konfigurowanego interfejsu serialowego.

(config-if)# clock rate 300-8000000(Wspiera wartości podzielne przez 1200)

Określa przepustowość łącza serialowego (Komenda jest możliwa do wykonania jedynie na ruterze podłączonym przez kabel serialowy z końcówką DCE).

(config-if)# encapsulation ppp

Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu serialowego na protokół PPP.

(config-if)# [no] shutdown

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurowany interfejs serialowy.

(config-if)# bandwidth 1-10000000(Kilobity na sekundę)*

Określa przepustowość łącza w celu informacyjnym dla protokołów routingu dynamicznego czy protokołu QoS.

(config-if)# description opis-interfejsu*

Dodaje opis interfejsu w celach informacyjnych.

(config-if)# [no] keepalive*

Wyłącza / Włącza funkcję Keepalive.

Uwierzytelnianie protokołu PPP

Uwierzytelnianie PPP (CHAP)

(config)# hostname nazwa

Określa nazwę lokalnego urządzenia (Hostname).

(config)# username hostname(Hostname sąsiada) password hasło

Tworzy nowego użytkownika którego login odpowiada nazwie (Hostname) sąsiedniego urządzenia, natomiast hasło jest współdzielone.

(config)# interface serial interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego.

(config-if)# encapsulation ppp

Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu serialowego na PPP.

(config-if)# ppp authentication chap

Aktywuje uwierzytelnianie protokołu PPP za pomocą protokołu CHAP.

Proces troubleshooting-u protokołu PPP został opisany w artykule: Troubleshooting protokołu PPP.

Jeżeli proces uwierzytelniania się nie powiedzie, status interfejsu będzie widoczny jako „Down State”. Natomiast wydruk komendy [show interface interfejs] będzie pozbawiony opcji „LCP Open”.

Uwierzytelnianie PPP (PAP)

(config)# hostname nazwa

Określa nazwę lokalnego urządzenia (Hostname).

(config)# username hostname(Hostname sąsiada) password hasło(Hasło sąsiada)

Tworzy nowego użytkownika którego zarówno login jak i hasło odpowiada konfiguracji sąsiedniego urządzenia.

(config)# interface serial interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego.

(config-if)# encapsulation ppp

Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu serialowego na PPP.

(config-if)# ppp authentication pap

Aktywuje autentykację protokołu PPP za pomocą protokołu PAP.

(config-if)# ppp pap sent-username hostname(Hostname lokalne) password hasło(Hasło lokalne)

Wysyła dane służące do uwierzytelnienia z sąsiednim urządzeniem.

# Proces troubleshooting-u protokołu PPP został opisany w artykule: Troubleshooting protokołu PPP.

Jeżeli proces uwierzytelniania się nie powiedzie, status interfejsu będzie widoczny jako „Down State”. Natomiast wydruk komendy [show interface interfejs] będzie pozbawiony opcji „LCP Open”.

Komendy SHOW oraz DEBUG

Komendy SHOW

# show controllers interfejs

Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące określonego w komendzie interfejsu serialowego (W tym ustawienia DCE, DTE czy skonfigurowane pasmo (Clock rate)).

# show interface serial interfejs

Wyświetla informacje o ustawieniach interfejsu w tym: skonfigurowane pasmo, protokół warstwy drugiej (HDLC, PPP), adres IP oraz status protokołów LCP i NCP.

# show ip interface brief

Wyświetla podstawowe informacje dotyczące statusu oraz konfiguracji adresacji IP względem wszystkich interfejsów (Zarówno fizycznych jak i wirtualnych).

# show interface description

Wyświetla podstawowe informacje dotyczące stanu wszystkich interfejsów sieciowych, wraz z przypisanym opisem [description opis-interfejsu].

# show ppp all

Wyświetla status połączeń PPP, wraz z informacjami o stanie (+, -, *) używanych protokołów.

Komendy DEBUG

# debug ppp authentication

Debaguje wymianę wiadomości uwierzytelniających CHAP, PAP, MSCHAP oraz EAP.

# debug ppp negotiation

Debaguje proces negocjowania połączenia PPP.

Pozostałe tematy związane z protokołem PPP oraz PPPoE

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz