(K) Konfiguracja protokołu PPPoE klient**

Podstawowa konfiguracja protokołu PPPoE

Konfiguracja interfejsu wirtualnego

(DIALER I) Konfiguracja dla warstwy trzeciej modelu OSI

(config)# interface dialer dial-pool-number

Przechodzi do konfiguracji interfejsu wirtualnego „Dialer”.

(config-if)# ip address negotiated

Umożliwia dynamiczne przypisanie adresu IP (Zgodnie z wolą dostawcy ISP).

(config-if)# mtu 1492

Ogranicza dopuszczalną (maksymalną) wielkość ramki Ethernetowej, dzięki czemu łączna wielkość przenoszonej zawartości użytecznej, wraz z nagłówkiem protokołu PPPoE oraz nagłówkiem innych warstw, nie przekroczy domyślnej wartości 1500 bajtów (Wartość 1492 jest rekomendowana przez Cisco).

(DIALER II) Konfiguracja dla warstwy pierwszej modelu OSI

(config-if)# dialer pool ID-puli

Łączy interfejs wirtualny „Dialer” z interfejsem fizycznym.

(DIALER III) Konfiguracja dla warstwy drugiej modelu OSI

(config-if)# encapsulation ppp

Zmienia domyślną metodę enkapsulacji (HDLC) interfejsu serialowego na protokół PPP.

(config-if)# ppp chap hostname login

Określa login klienta protokołu PPPoE.

(config-if)# ppp chap password hasło

Określa hasło klienta protokołu PPPoE.

Konfiguracja interfejsu fizycznego

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# no ip address*

Wyłącza funkcję warstwy trzeciej na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

(config-if)# pppoe-client dial-pool-number ID-puli

Łączy interfejs fizyczny z interfejsem wirtualnym „Dialer”.

(config-if)# ppp enable

Komenda ta jest automatycznie wpisywana podczas konfiguracji klienta PPP.

(config-if)# [no] shutdown

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurowany interfejs sieciowy.

(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer dial-pool-number

Konfiguracja routingu dynamicznego bądź statycznego, powinna wykorzystywać interfejs wirtualny „Dialer”, zamiast fizycznego interfejsu Ethernet-owego.

Opcjonalna konfiguracja protokołu PPPoE

(config)# interface dialer dial-pool-number

Przechodzi do konfiguracji interfejsu wirtualnego „Dialer”.

(config-if)# dialer persistent [delay 1-2147483(Sekundy) / delay initial 1-2147483(Sekundy)(1) / max-attempts 1-2147483647(no)]

Wymusza na połączeniu PPPoE utrzymywanie ciągłej sesji, pomimo braku ruchu sieciowego.
* delay – Określa czas jaki urządzenie sieciowe będzie oczekiwać, zanim ponowi próbę nawiązania połączenia PPPoE.
* delay initial – Określa czas jaki urządzenie sieciowe będzie oczekiwać, przed próbą nawiązania pierwszego połączenia PPPoE.
* max-attempts – Określa ilość prób wznowienia połączenia PPPoE.

(config-if)# dialer idle-timeout 0-2147483(Sekundy)

Określa czas po jakim połączenie PPPoE zostanie zakończone, w przypadku braku ruchu sieciowego (Po użyciu komendy [dialer persistent] wartość Idle-timeout nie będzie brana pod uwagę).

(config-if)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# pppoe-client ppp-max-payload 64-1492

Wysyła tagowanie „ppp-max-payload” w pakiecie kontrolnym.

Komendy Show, Clear, Debug

Komendy SHOW

# show pppoe session

Wyświetla informacje o stanie połączenia PPPoE, wskazuje powiązane ze sobą interfejsy (3).

# show interfaces dialer dial-pool-number

Wyświetla informacje o interfejsie wirtualnym „Dialer” wraz z przypisanym do niego interfejsem fizycznym.

# show ip interfaces brief dialer dial-pool-number

Wyświetla skrócone informacje o interfejsie „Dialer”.

# show interfaces virtual-access ID-template configuration

Wyświetla konfiguracje interfejsu „Virtual-access”.

Pozostałe tematy związane z protokołem PPP oraz PPPoE

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz