(K) Konfiguracja protokołu IPsec ISAKMP Profil*

IPsec Crypto Map + ISAKMP Profil

Konfiguracja polisy isakmp

(config)# [no] crypto isakmp enable

Aktywuje / Dezaktywuje protokół ISAKMP.

(config)# crypto isakmp policy 1-10000(Priorytet)

Tworzy nową polisę ISAKMP o określonym numerze ID.

(config-isakmp)# encryption {des / 3des / aes {128 / 192 / 256}}

Określa wykorzystywany algorytm szyfrujący

(config-isakmp)# authentication {pre-share / rsa-encr / rsa-sig}

Określa metodę autentykacji.
* pre-share
* rsa-encr
* rsa-sig

(config-isakmp)# group {1 / 2 / 5 / 15 / 16 / 19 / 20 / 21 / 24}

Określa numer grupy DH (Diffie-Hellman).

(config-isakmp)# hash {md5 / sha / sha256 / sha384 / sha512}

Określa algorytm haszujący (HASH).

(config-isakmp)# lifetime 60-86400(sekundy)(86400)

Określa czas życia połączenia IPsec.

Konfiguracja polisy isakmp

(conf-keyring)# crypto isakmp profile nazwa-profilu

Tworzy nową polisę ISAKMP.

(conf-isa-prof)# keyring nazwa-keyring

Przypisuje do polisy ISAKMP zestaw kluczy KeyRing.

(conf-isa-prof)# match identity address {adres-IP / 0.0.0.0 0.0.0.0}

(conf-isa-prof)# self-identity address

(conf-isa-prof)# local-address interfejs

Określa źródłowy adres IP (Przypisany do wskazanego interfejsu).

Konfiguracja krypto mapy & listy acl

(config)# ip access-list extended ACL

(config-ext-nacl)# permit ip źródłowy-adres-IP dzika-maska docelowy-adres-IP dzika-maska

(config-ext-nacl)# crypto map nazwa-mapy 1-65535(numer sekwencji) ipsec-isakmp

(config-crypto-map)# match address ACL

(config-crypto-map)# set peer adres-IP

(config-crypto-map)# set transform-set nazwa-set

Połączenie krypto mapy z interfejsem

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# crypto map nazwa-mapy

Komendy Show, Debug, Clear

Komendy show running-config

# show running-config | section crypto isakmp

Wyświetla konfigurację polisy ISAKMP.

# show running-config | section crypto isakmp|crypto ipsec|crypto map|ip access-list

Wyświetla konfiguracje IPsec.

Komendy show IKE Phase 1

# show crypto isakmp sa

Wyświetla

# show crypto isakmp sa active

Wyświetla wszystkie aktywne asocjacje IKE SA (Internet Key Exchange Security Assosations).

# show crypto isakmp sa [detail]

Wyświetla

# show crypto isakmp profile

Wyświetla

# show crypto isakmp policy

Wyświetla skonfigurowane / domyślne polisy ISAKMP.

# show crypto isakmp key

Wyświetla

# show crypto isakmp default policy

Wyświetla

# show crypto isakmp diagnose error count

Wyświetla

Komendy show IKE Phase 2

# show crypto ipsec sa

Wyświetla szczegółowe informacje na temat asocjacji IPSec SA (Internet Protocol Security Security Assosations).

# show crypto ipsec sa detail

Wyświetla

# show crypto map

Wyświetla

Inne komendy show

# show crypto session [detail]

Wyświetla wszystkie asocjacje IKE SA (Internet Key Exchange Security Assosations).

# show crypto ipsec security-association lifetime

Wyświetla

# show crypto ipsec security-association idle-time

Wyświetla

# show crypto isakmp sa active

Wyświetla

Komendy debug

# debug crypto isakmp

Debaguje

# debug crypto ipsec

Debaguje

Komendy clear

# clear crypto isakmp

Czyści

# clear crypto sa

Czyści

Pozostałe tematy związane z protokołem IPSec

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz