(K) Frame Relay Point to Point*

Konfiguracja Frame Relay

Konfiguracja Point to Point Frame Relay

Przykładowa konfiguracja protokołu Point to Point Frame Relay została opisana w artykule: Point to Point Frame Relay.

Point to Point Frame Relay

Protokół Frame Relay umożliwia automatyczne mapowanie adresów IP oraz wykrywanie wartości DLCI, jaka powinna być skonfigurowana na interfejsie sieciowym.

(config)# interface serial interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego.

(config-if)# encapsulation frame-relay

Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu serialowego na Frame Relay.

(config-if)# frame-relay lmi-type {cisco / ansi / q933a}(cisco)

Określa jaki protokół będzie wykorzystywany w celu testowania dostępności drugiej strony połączenia serialowego (Powyższe protokoły działają analogicznie do wiadomość Keepalive w warstwie drugiej).

(config-subif)# bandwidth 1-10000000(Kilobity na sekundę)*

Określa przepustowość łącza w celu informacyjnym dla protokołów routingu dynamicznego czy protokołu QoS.

(config-if)# ip address adres-IP

Przypisuje adres IP do konfigurowanego interfejsu serialowego.

(config-if)# frame-relay interface-dlci 16-1007(DLCI konfigurowanego interfejsu)

Przypisuje określoną w komendzie wartość DLCI, do konfigurowanego interfejsu serialowego.

(config-if)# [no] shutdown

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurowany interfejs serialowy.

Point to Point Frame Relay (Subinterface)

Protokół Frame Relay umożliwia automatyczne mapowanie adresów IP oraz wykrywanie wartości DLCI, jaka powinna być skonfigurowana na interfejsie sieciowym. Jenak w przypadku pod-interfejsów wartość DLCI musi być określona statycznie za pomocą komendy [frame-relay interface-dlci 16-1007(DLCI].

(config)# interface serial interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego.

(config-if)# encapsulation frame-relay

Zmienia domyślną metodę enkapsulacji interfejsu serialowego na Frame Relay.

(config-if)# frame-relay lmi-type {cisco / ansi / q933a}(cisco)

Określa jaki protokół będzie wykorzystywany w celu testowania dostępności drugiej strony połączenia serialowego (Powyższe protokoły działają analogicznie do wiadomość Keepalive w warstwie drugiej).

(config)# interface serial interfejs.pod-interfejs point-to-point

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego pod-interfejsu serialowego.

(config-subif)# bandwidth 1-10000000(Kilobity na sekundę)*

Określa przepustowość łącza w celu informacyjnym dla protokołów routingu dynamicznego czy protokołu QoS.

(config-subif)# ip address adres-IP

Przypisuje adres IP do konfigurowanego pod-interfejsu serialowego.

(config-subif)# frame-relay interface-dlci 16-1007(DLCI konfigurowanego interfejsu)

Przypisuje określoną w komendzie wartość DLCI, do konfigurowanego pod-interfejsu serialowego.

(config-subif)# [no] shutdown

Aktywuje / Dezaktywuje konfigurowany interfejs serialowy.

Opcjonalne komendy Frame Relay

(config)# interface serial interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu serialowego.

(config-if)# [no] keepalive

Wyłącza / Włącza funkcją Keepalive (LMI).

(config-if)# [no] frame-relay Inverse-arp

Wyłącza / Włącza protokół Inverse ARP.

Komendy SHOW oraz CLEAR

Komendy show

# show frame-relay pvc

Wyświetla szczegółowe informacje związane z połączeniami Virtual Circuits.

# show frame-relay pvc | include PVC

Wyświetla status połączeń Virtual Circuits.

# show frame-relay map

Wyświetla mapowanie lokalnego interfejsu oraz wartości DLCI, do adresu IP sąsiedniego urządzenia.

# show frame-relay lmi

Wyświetla wykorzystywany standard testowania połączenia (Keepalive).

Komendy clear frame-relay

# clear frame-relay inarp

Czyści dynamicznie wyuczone mapowanie DLCI do adresów IP (IARP).

Pozostałe tematy związane z protokołem Frame Relay

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz