(T) Sygnały bezprzewodowe i modulacja*

Sygnały bezprzewodowe i modulacja

Podstawowa teoria sieci bezprzewodowych

Częstotliwość (Frequency)

 • Fale (Waves), wykorzystywane przez sieci bezprzewodowe do przenoszenia danych, mogą być opisane na wiele różnych sposobów. Podstawową własnością fali (Waves) jest częstotliwość (Frequency), określająca ilość pełnych cykli wykonanych w ciągu jednej sekundy (Pełny cykl oznacza wykonanie przez falę pełnego ruchu od 0 stopni do 360 stopni).
 • 1 cykl na sekundę może być przedstawiony w wartości 1 Hz (Herca).
 • Zakres częstotliwości fal radiowych RF (Rafio Frequency) znajduje się pomiędzy 3 kHz a 300 GHz.
 • Sieci bezprzewodowe Wi-Fi wykorzystują dwa zakresy częstotliwości (Zwane Band) 2.4 oraz 5 GHz.
  • 2.4 GHz Band: 2.400 GHz – 2.4835 GHz.
  • 5 GHz Band dostępne częstotliwości:
   • 5.150 GHz – 5.250 GHz.
   • 5.250 GHz – 5.350 GHz.
   • 5.470 GHz – 5.725 GHz.
   • 5.725 GHz – 5.825 GHz.
 • Zakresy częstotliwości (Band) 2.4 oraz 5 GHz, zostały podzielone na kanały (Channel). Zakres 2.4 GHz został podzielony na 14 kanałów (Channel) o zakresie 5 MHz każdy. Poczczególne kanały 2.4 GHz zachodzą na siebie związku z czym jedynie 3 z nich są użyteczne.
 • Mierzenie długości fali (Wavelength) jest wykonywane na podstawie odległości jaka pokona fala podczas pełnego cyklu. Wartość ta jast określana grackim symbolem lambda (λ).
 • Prętkość propagacji fali radiowych jest zależna od medium transmisji, w przypadku prużni jest to wartość zbliżona do prętkości światła, natomiast w powietrzu fale poruszają się znacznie wolniej.
 • Im większa częstotliwość fali (Frequency), tym mniejsza długość (Wavelength).

RF Power and dB

 • Aby fale mogły dotrzeć od nadawcy od odbiorcy, muszą posiadać odpowiednią siłę mierzoną w amplitudach (Amplitude), jest to wysokość fali od jej górnego do dolnego szczytu. W przypadku fali radiowych RF wartość amplitudy jest mierzona w Watach (W). Przykładowo stacja radia AM nadaje z wykorzystaniem około 50 000 wat, natomiast stacja radia FM wykorzystuje około 16 000 wat. W porównaniu z nimi nadajnik sici bezprzewodowej LAN wykorzystuje zakres od 0,1 W (100 mW) do 0,001 W (1 mW).
 • Wartość siły poszczególnych fal można porównać ze sobą za pomocą decybeli (dB). Zgodnie z trzema prawami (Law):
  • Law of Zero – Wartość 0 dB oznacza że siła porównywanych fal jest taka sama.
  • Law of 3s – Wartość 3 dB oznacza że siła jednej fali jest dwukrotniw większa od drugiej.
  • Law of 10s – Wartość 10 dB oznacza że siła jednej fali jest dziesięciokrotnie większa od drugiej.

Pozostałe tematy związane z sieciami bezprzewodowymi

Kontroler WLC

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz