(K) Podstawowa konfiguracja kontrolera WLC*

Podstawowa konfiguracja kontrolera WLC

Pierwsze uruchomienie kontrolera WLC

 • W początkowej fazie inicjacji, kontroler WLC spróbuje pozyskać adres IP za pomocą protokołu DHCP, w przypadku porażki sam nada sobie własny adres statyczny 192.168.1.1.
 • Domyślne uprawnienia do panelu zarządzania kontrolerem WLC to: admin/admin.
 • Po pierwszym zalogowaniu na nowy kontroler WLC, urządzenie poprosi o zmianę hasła dla konta administracyjnego admin jak i rozpocznie proces wstępnej konfiguracji.
  1. Zmiana hasła.
  2. Ustawienia SNMP.
  3. Konfiguracja adresu IP (Service port interface).
  4. Konfiguracja protokołu LAG.
  5. Konfiguracja interfejsu Management.
   • Adres IP z maską, brama domyślna.
   • Adresy zaufanych serwerów DHCP.
  6. Konfiguracja RF Mobility.
  7. Konfiguracja interfejsu wirtualnego.
  8. Koniuracja sieci WLAN.
  9. Konfiguracja serwera radius.
  10. Konfiguracja wsparcia 802.11.
  11. konfiguracja zegara.
  12. Restart kontrolera WLC.

Konfiguracja kontrolera WCM

Konfiguracja przełącznika

switch(config)# vlan vlan-ID

Tworzy nową sieć VLAN, umożliwiającą zarządzanie przełącznikiem.

switch(config-vlan)# name Management(Opis)*

Dodaje opcjonalną nazwę, względem nowo utworzonej sieci VLAN.

switch(config-vlan)# interface vlan vlan-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu wirtualnego.

switch(config-if)# descryption Management Interface(Opis)*

Dodaje opcjonalną nazwę, względem konfigurowanego interfejsu wirtualnego.

switch(config-if)# ip address adres-IP maska

Dodaje adres IP, względem konfigurowanego interfejsu wirtualnego.

switch(config-if)# no shutdown

Aktywuje konfigurowany interfejs wirtualny.

switch(config-if)# username login privilege 15 secret hasło

Tworzy nowe konto użytkownika lokalnego, z określonym w komendzie loginem oraz hasłem.

switch(config)# ip http authentication local

Określa metodę uwierzytelniania się użytkowników, logujących się do przełącznika za pomocą interfejsu GUI.

switch(config)# no ip http server

Wyłącza lokalny serwer HTTP.

switch(config)# ip http secure-server

Aktywuje lokalny serwer HTTPS, umożliwiający zarządzanie przełącznikiem za pomocą interfejsu GUI.

Konfiguracja kontrolera WCM

 • Po połączeniu z interfejsem graficznym GUI, za pomocą przeglądarki internetowej. Należy przejść do pozycji „Wireless Web GUI”.

Pozostałe tematy związane z sieciami bezprzewodowymi

Kontroler WLC

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz