(Ts) Weryfikacja konfiguracji protokołu OSPF*

Weryfikacja konfiguracji protokołu OSPF

Weryfikacja konfiguracji

Wymagania konieczne do nawiązania relacji sąsiedztwa

Wymagania EIGRP OSPF
Interfejsy musi być aktywny up/up Tak Tak
Interfejsy muszą być w tej samej sieci Tak Tak
Listy ACL nie mogą filtrować pakietów EIGRP czy OSPF Tak Tak
Instancje routingu muszą przejść proces autentykacji Tak Tak
Instancje routingu muszą należeć do tej samej AS Tak Nie
Czas Hello i Hold musi się zgadzać Nie Tak
Wartość Router ID musi być unikalna Nie Tak
Wartość K musi się zgadzać Tak Nie dotyczy
Musi być w tej samej strefie Nie dotyczy Tak

Wymagania dotyczące procesu nawiązywania relacji sąsiedztwa

Duplikacja wartości RID

 • W przypadku wystąpienia duplikacji wartości RID w obrębie jednej strefy (Area):
  • Ruter wygeneruje komunikaty systemowy ostrzegający przed duplikacją wartości RID.
 • W przypadku wystąpienia duplikacji wartości RID poza obrębem jednej strefy (Area):
  • Rutery będą ze sobą rywalizować (OSPF Flood War).
 • Weryfikację wartości RID można przeprowadzić za pomocą następujących komend Show:
  • [show ip ospf] – Wyświetla konfigurację protokołu OSPF.
  • [show ip ospf database] – Wyświetla bazę LSDB protokołu OSPF.
  • [show ip protocols] – Wyświetla podstawową konfigurację wszystkich aktywnych protokołów routingu.

Jak to sprawdzić?

 • Interfejsy muszą być w tej samej sieci [show interfaces / debug ip ospf hello].
 • Czas Hello i Hold musi się zgadzać [show ip ospf interfaces / debug ip ospf hello].
 • Musi być w tej samej strefie [show ip ospf interface brief / debug ip ospf adj].
 • Wartość Router ID musi być unikalna [show ip ospf].
 • Instancje routingu muszą przejść proces autentykacji [show ip ospf interfaces / debug ip ospf adj].

Troubleshooting protokołu OSPF

Troubleshooting protokołu OSPF
 • Troubleshooting 1 – Jeżeli tablica sąsiadów nie zgadza się z założeniami sieci należy sprawdzić:
  • Czy interfejsy są aktywne [show ip interface brief].
  • Czy protokół OSPF jest aktywny na właściwych interfejsach [show ip ospf interface / show ip protocols].
  • Czy strefa (Area) jest taka sama na dwóch połączonych ze sobą interfejsach [show ip ospf neighbors / show ip ospf interface].
  • Czy interfejsy działają w trybie pasywnym [show running-config interface interfejs].
 • Troubleshooting 2 – Jeżeli tablica routingu nie zgadza się z założeniami sieci należy sprawdzić:
  • Czy trasy routingu są rozgłaszane do sąsiadów [show ip route [ospf]].
  • Czy istnieje lista ACL blokująca rozgłaszanie tras routingu [show access-list].
  • Czy na ruterze jest skonfigurowany inny protokół routingu z mniejszą wartością AD [show ip protocols / show ip route]
  • Czy wszystkie strefy OSPF sąsiadują bezpośrednio ze strefą 0 (W przypadku braku innego wyjścia istnieje możliwość połączenia innej strefy ze strefą 0 za pomocą specjalnego tunelu OSPF).
 • Troubleshooting 3 – Jeżeli tablica routingu nie zgadza się z założeniami sieci, należy zweryfikować wartości pasma oraz koszt OSPF dla danego interfejsu, komendą [show ip ospf interface / show interface interfejs].

Podstawowe Komedy show

 • [show ip ospf neighbor] – Wyświetla wszystkie urządzenia z którymi ruter nawiązał relację sąsiedztwa. Określając na jakim porcie znajduje się dane urządzenia, jaki ma numer ID i adres IP oraz status protokołu OSPF (np. FULL/DR).
 • [show ip ospf database] – Wyświetla wspólną bazę (LSDB) wszystkich ruterów z jednej strefy OSPF.
 • [show ip protocols] – Wyświetla podstawowe informacje o skonfigurowanych protokołach routingu.
 • [show ip route] – Wyświetla tablicę routingu dla lokalnego urządzenia.
 • [show ip ospf interface] – Wyświetla interfejsy dla których protokół OSPF jest aktywny, w tym interfejsy pasywne. Zawiera informację o szczegółowej konfiguracji protokołu OSPF.
# show ip ospf interface 
Loopback0 is up, line protocol is up 
 Internet Address 192.168.0.4/32, Area 0, Attached via Network Statement
 Process ID 1, Router ID 192.168.0.4, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
 Topology-MTID  Cost  Disabled  Shutdown   Topology Name
    0      1     no     no      Base
 Loopback interface is treated as a stub Host
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up 
 Internet Address 10.0.0.3/29, Area 0, Attached via Network Statement
 Process ID 1, Router ID 192.168.0.4, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Topology-MTID  Cost  Disabled  Shutdown   Topology Name
    0      1     no     no      Base
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 Designated Router (ID) 192.168.0.4, Interface address 10.0.0.3
 Backup Designated router (ID) 192.168.0.2, Interface address 10.0.0.2
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  oob-resync timeout 40
  Hello due in 00:00:02
 Supports Link-local Signaling (LLS)
 Cisco NSF helper support enabled
 IETF NSF helper support enabled
 Index 1/2/2, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 0, maximum is 3
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 1 msec
 Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2 
  Adjacent with neighbor 192.168.0.1
  Adjacent with neighbor 192.168.0.2 (Backup Designated Router)
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
 • [show ip ospf interface brief] – Wyświetla interfejsy dla których protokół OSPF jest aktywny, w tym interfejsy pasywne. Zawiera informację o szczegółowej konfiguracji protokołu OSPF.
# show ip ospf interface brief
Interface  PID  Area      IP Address/Mask  Cost State Nbrs F/C
Fa0/0    1   0        10.0.0.1/24    10  DROTH 2/3
Lo1     1   0        192.168.1.1/24   1   LOOP 0/0
 • PID (Proccess ID) – Wartość ID procesu OSPF, względem określonego interfejsu sieciowego.
 • State – Obecny status określonego interfejsu sieciowego (DR, BDR, DROTHER, LOOP).
 • Nbrs F – Ilość sąsiednich ruterów, z którymi konfigurowane urządzenie nawiązało pełną relację sąsiedztwa (Full State).
 • Nbrs C – Ilość sąsiednich ruterów, z którymi konfigurowane urządzenie nawiązało częściową relację sąsiedztwa (2-Way State).

Weryfikacja Router-ID

 • S

Weryfikacja protokołu OSPF za pomocą komend Show

Weryfikacja protokołu OSPF za pomocą komend Show

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz