(Ts) Weryfikacja konfiguracji protokołu EIGRP*

Weryfikacja konfiguracji EIGRP

Wymagania konieczne do nawiązania relacji sąsiedztwa

Wymagania EIGRP OSPF
Interfejsy musi być aktywny up/up Tak Tak
Interfejsy muszą być w tej samej sieci Tak Tak
Listy ACL nie mogą filtrować pakietów EIGRP czy OSPF Tak Tak
Instancje routingu muszą przejść proces autentykacji Tak Tak
Instancje routingu muszą należeć do tej samej AS Tak Nie
Czas Hello i Hold musi się zgadzać Nie Tak
Wartość Router ID musi być unikalna Nie Tak
Wartość K musi się zgadzać Tak Nie dotyczy
Musi być w tej samej strefie Nie dotyczy Tak
Wymagania dotyczące procesu nawiązywania relacji sąsiedztwa

Weryfikacja ustawień protokołu EIGRP

 • Interfejsy muszą być w tej samej sieci [show interfaces / show ip interfaces].
 • Instancje routingu muszą należeć do tej samej AS [show ip eigrp interfaces / show ip protocols].
 • Instancje routingu muszą przejść proces autentykacji [show eigrp packets].
 • Wartość K musi się zgadzać [show ip protocols].

Dodatkowa weryfikacja ustawień protokołu EIGRP

 • Weryfikacja wartości czasu „Hello” oraz „Hold Timers” [show running-config / show ip eigrp interfaces detail interfejs].W niektórych wersjach sytemu Cisco IOS wartość czasu „Hold Timers” może nie zostać wyświetlona.
 • Zarówno wartość pasma (Bandwidth) jak i opóźnienia (Delay) jest wartością domyślną zależną od danego interfejsu i jego właściwości, bądź wartością skonfigurowaną przez administratora [show interfaces interfejs].
 • Aktywność protokołu EIGRP na interfejsach można zweryfikować za pomocą komendy [show ip eigrp interfaces] bądź komendy [show ip protocols].
 • Pasywne interfejsy można określić za pomocą komendy [show ip protocols].

Proces Troubleshooting-u protokołu EIGRP

Proces Troubleshooting-u protokołu EIGRP
 • Troubleshooting 1 – Jeżeli tablica sąsiadów nie zgadza się z założeniami sieci należy sprawdzić:
  • Czy interfejsy są aktywne [show ip interface brief].
  • Czy protokół EIGRP jest aktywny na właściwych interfejsach [show ip eigrp interface / show ip protocols].
  • Czy strefa Systemu autonomicznego się zgadza na obydwóch urządzeniach [show ip eigrp neighbors / interface].
  • Czy interfejsy działają w trybie pasywnym [show running-config interface interfejs].
 • Troubleshooting 2 – Jeżeli tablica routingu nie zgadza się z założeniami sieci należy sprawdzić:
  • Czy trasy routingu są rozgłaszane do sąsiadów [show ip route eigrp].
  • Czy istnieje lista ACL blokująca rozgłaszanie tras routingu [show access-list].
  • Czy na ruterze jest skonfigurowany inny protokół routingu z mniejszą wartością AD [show ip protocols].
 • Troubleshooting 3 – Jeżeli tablica routingu nie zgadza się z założeniami sieci, należy zweryfikować wartości pasma oraz opóźnienia dla aktywnych interfejsów protokołu EIGRP, komendą [show ip eigrp interface].

Pozostałe tematy związane z protokołem EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz