(Ts) Troubleshooting relacji sąsiedztwa protokołu EIGRP*

Troubleshooting relacji sąsiedztwa protokołu EIGRP

Troubleshooting relacji sąsiedztwa

Interface is down

  • Interfejs sieciowy na którym znajduje się sąsiednie urządzenie, został wyłączony za pomocą komendy [shutdown].
  • Status interfejsu sieciowego można potwierdzić za pomocą komendy [show ip interface brief].

Mismatched autonomous system numbers

  • Wartość numeru ASN konfigurowanej instancji protokołu EIGRP [router eigrp ASN], nie pasuje do konfiguracji sąsiedniego urządzenia (Wartość ASN musi być taka sama).
  • Większa część komend protokołu EIGRP wyświetla wartość ASN, jednak najlepsza jest komenda [show ip protocols].
  • W przypadku wykrycia problemu ze złą wartością ASN, komenda [debug ip eigrp packet] wyświetli następujący komunikat: [EIGRP: Sending HELLO on Gi0/0 – paklen 20 AS 100, Flags 0x0: (NULL), Seq 0/0 interfaceQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0].

Incorrect network statement

  •  

Mismatched K values

  • Xxx [%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 100: Neighbor 2.4.2.4 (FastEthernet0/1) is down: K-value mismatch]

Passive interface

Different subnets

Authentication

Access list

Timers

Pozostałe tematy związane z protokołem EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz