(K) Rozgłaszanie trasy domyślnej OSPF

Rozgłaszanie trasy domyślnej OSPF

Rozgłaszanie trasy domyślnej

Protokół OSPF w implementacji systemu Cisco IOS nie umożliwia redystrybucji statycznej strasy domyślnej do innych instancji protokołu OSPF (Redystrybucja na inne protokoły routingu jest możliwa).

I opcja rozgłaszania trasy domyślnej (Default-Information Orginate)

# Konfiguracja Router mapy została opisana w artykule: Router mapa.

(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 adres-IP [interfejs(Next hop)]

Tworzy statyczną trasę domyślną.

(config)# router ospf Proces-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPF.

(config-router)# default-information originate [always] [metric 0-16777214(1) [metric-type 1-2(2) / route-map nazwa-router-mapy]

Rozpoczyna redystrybucje trasy domyślnej za pomocą protokółu OSPF.
* Trasa domyślna jest propagowana jako trasa zewnętrzna typu drugiego (E2) za pomocą struktur LSA typu piątego z metryką równą 1. Jedynie w sytuacji, gdy jest dostępna w tablicy routingu.
* always – Umożliwia propagację trasy domyślnej, nawet gdy trasa ta nie znajduje się w tablicy routingu.
* metric – Umożliwia statyczną konfigurację metryki.
* metric-type – Umożliwia statyczną konfigurację rodzaju trasy zewnętrznej (E1 ,E2).
Trasy domyślne są rozgłaszane za pomocą tras LSA typu piątego przez rutery ASBR.

II opcja rozgłaszania trasy domyślnej (Rout Summarization)

(config)# router ospf Proces-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPF.

(config-router)# area ID-strefy range 0.0.0.0 0.0.0.0

Sumaryzacja trasy domyślnej za pomocą struktur LSA typu 3.

(config-router)# summary-address 0.0.0.0

Sumaryzacja trasy domyślnej za pomocą struktur LSA typu 5.

III opcja rozgłaszania trasy domyślnej (Stubbys Area)

Domyślnie konfiguracja stref Stubbys Area wymusza rozgłaszanie jednej bądź wielu tras domyślnych.

Komendy SHOW

# show ip route ospf

Wyświetla tablicę routingu pod kontem protokołu OSPF.

# show ip route sieć maska

Wyświetla szczegółowe informacje na temat trasy, prowadzącej do wskazanej w komendzie sieci.

# show ip ospf database {network [LSID] / router [LSID] / summary [LSID] / asbr-summary [LSID] / external [LSID] / nssa-external [LSID]}

Wyświetla struktury LSA przetrzymywane w lokalnej bazie LSDB.
* network – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu pierwszego.
* router – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu drugiego.
* summary – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu trzeciego.
* asbr-summary – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu czwartego.
* external – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu piątego.
* nssa-external – Wyświetla wszystkie struktury LSA typu siódmego.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz