(T) Wstęp do protokołu EIGRP

Wstęp do protokołu EIGRP

Podstawowe informacje dotyczące protokołu EIGRP

Podstawowe właściwości protokołu EIGRP

 • Domyślna wartość administracyjna (AD) dla:
  • Trasy wewnętrznej (Internal Route): AD 90.
  • Trasy zewnętrznej (External Route): AD 170.
  • Trasy zsumaryzowane (Summary Route): AD 5.
 • Domyślne ustawienia komunikacji:
  • Wykorzystywany port: IP protocol 88 (RTP).
  • Wykorzystywany adres IP: IPv4 224.0.0.10 (MAC 01:00:5E:00:00:0A), IPv6 FF02::A.

Główne cechy protokołu EIGRP

 • Transport – W komunikacji ze swoimi sąsiadami, EIGRP wykorzystuje protokół IP (Protocol number 88).
 • Metric – Przy wyliczaniu metryki, protokół EIGRP wykorzystuje informacje o najniższej przepustowości jak i wartość sumowanego opóźnienia. Ponadto istnieje opcjonalna możliwość uwzględnienia dodatkowych wartości takich jak Load czy Reliability. Wartość MTU oraz ToS nigdy nie jest brana pod uwagę przy wyliczaniu metryki protokołu EIGRP.
 • Fast Convergence – Wspiera proces szybkiego przetwarzania zmian zachodzących w sieci.
 • Update Destination Address – Wykorzystuje wiadomości multicast-owe kierowane na adres IPv4 224.0.0.10 (EIGRPv4) oraz adres IPv6 FF02::A (EIGRPv6), oczekując przy tym odpowiedzi na adres unicast-owy. Istnieje opcjonalna możliwość aby wszystkie wiadomości protokołu EIGRP były kierowane na adres unicast (Np. przy konfiguracji statycznej relacji sąsiedztwa, co jest koniczne w przypadku niektórych topologii sieciowych).
 • Full or Partial Updates – Pełna wiadomość konfiguracyjna (Full Update) jest wysyłana pomiędzy sąsiadami zaraz po nawiązaniu relacji sąsiedztwa, następnie wymieniane są jedynie aktualizacje częściowe (Partial Update).
 • Authentication – Wspiera algorytm szyfrujący MD5.
 • Manual Router Summarization – Wspiera funkcję manualnej sumaryzacji tras routingu.
 • Automatic Summarization – Wspiera funkcję automatycznej sumaryzacji tras routingu.
 • VLSM / Classless – Przesyła adres sieci wraz z maską, w każdej wiadomości aktualizacyjnej.
 • Router Tags – Wspiera funkcję oznaczania, tagowania (Tags) re-dystrybuowanych tras routingu.
 • Next-hop Field – Umożliwia prezentowanie (Advertisement) tras routingu z innym adresem następnego przeskoku, niż adres IP routera, który dostarczył informacje o danej sieci docelowej.
 • Multiprotocol – Wspiera wiele protokołów warstwy trzeciej, takich jak IPX, AppleTalk, IPv4 oraz IPv6.
 • Unequal Load Balance – Umożliwia stosowanie równoważnego obciążenia pomiędzy trasami z nierówną metryką.
 • DUAL – Wykorzystuje algorytm DUAL (Diffusing Update Algorithm) w celu poszukiwania najlepszej trasy prowadzącej do sieci docelowej (Pozostałe protokoły wektora odległości (Distance vector) wykorzystują algorytm Bellmana-Forda).
 • RTP – Wykorzystuje własny protokół warstwy czwartej zwany RTP (Reliable Transport Protocol).
 • Hop-count – Zwiększa limit maksymalnej drogi z 15 przeskoków (RIP, IGRP) do 255 przeskoków.

Elementy składowe protokołu EIGRP

 • Neighbor Discovery and Maintenance – Nawiązuje relację sąsiedztwa pomiędzy routerami wspierającymi protokół EIGRP, z wykorzystaniem wiadomości powitalnych Hello.
 • RTP (Reliable Transport Protocol) – Unikalny protokół warstwy czwartej, stworzony przez Cisco na potrzeby protokołu EIGRP, łączy w sobie zarówno elementy protokołu UDP jak i protokołu TCP.
 • DUAL (Diffusing Update Algorithm) – Algorytm prowadzący poszukiwania najlepszej trasy, prowadzącej do sieci docelowej.

Tablice wykorzystywane przez protokół EIGRP

 • Tablica Neighbor Table – Zawiera informację o sąsiednich urządzeniach, wykrywanych za pomocą wiadomości Hello.
 • Tablica Topology Table – Zawiera trasy routingu pozyskane przez protokół EIGRP od sąsiednich urządzeń, z którymi nawiązana została relacja sąsiedztwa jak i informacje o sieciach bezpośrednio przyległych.
 • Tablica routingu (Routing Table) – Stanowi lokalną tablicę routingu, do której przekazywane są wszystkie trasy z najniższą wartością metryki, pobrane z tablicy topologii protokołu EIGRP.

Podstawowe operacje protokołu EIGRP

 • Neighbor Discovery – Protokół EIGRP wykorzystuje wiadomości powitalne Hello w celu nawiązania relacji sąsiedztwa z innymi routerami należącymi do tej samej sieci (Dynamicznie bądź statycznie).
 • Topology exchange – Protokół EIGRP rozpoczyna wymienne całej zawartości tablicy topologii zaraz po nawiązaniu nowej relacji sąsiedztwa, dodatkowe aktualizację są wymieniane jedynie w przypadku zajścia zmian w topologii sieciowej.
 • Choosing routers – Po uzupełnieniu lokalnej tablicy topologii, protokół EIGRP rozpoczyna proces poszukiwania najkrótszej trasy dotarcia do każdej z pozyskanych sieci.

RTP & RID

Protokół RTP (Reliable Transport Protocol)

 • Protokół EIGRP podczas wysyłania wiadomości Hello, Update oraz innych wiadomości EIGRP, pomiędzy sąsiednimi urządzeniami. Wykorzystuje w warstwie czwartej modelu OSI, protokół RTP. Stworzony przez Cisco specjalnie na potrzeby protokołu EIGRP. Nawiązuję on komunikację pomiędzy urządzeniami z wykorzystaniem zarówno protokołu TCP jak i UDP.

Określanie wartości RID (Router ID) względem protokołu EIGRP

 • W przypadku protokołu EIGRP 32-bitowa wartość Router ID jest określana na podstawie:
  • Wartości skonfigurowanej za pomocą komendy [eigrp router-id 0-255.0-255.0-255.0-255].
  • Największej wartości adresu IPv4 dla aktywnego (up/up) interfejsu LoopBack.
  • Największej wartości adresu IPv4 dla aktywnego (up/up) interfejsu Non-LoopBack.
 • W przypadku protokołu EIGRP wartość RID (Router ID) ma znaczenie podczas propagacji tras zewnętrznych pomiędzy sąsiednimi urządzeniami (W sytuacji wystąpienia duplikacji wartości RID, sąsiednie rutery z tą samą wartością RID nie będą mogły wymieniać pomiędzy sobą tras zewnętrznych (External routes).

Kontrola pasma w sieciach WAN

 • W przypadku niektórych rozwiązań WAN, jeden fizyczny interfejs może przenosić ruch sieciowy wielu połączeń wirtualnych (Np. Frame Relay). W takim przypadku pasmo jednego interfejsu jest dzielone na wiele połączeń wirtualnych, co powinno być uwzględnione w konfiguracji protokołu EIGRP.
 • Aby ograniczyć wykorzystanie pasma przez protokół EIGRP, system Cisco IOS domyślnie ogranicza ilość przesyłanych wiadomości EIGRP do 50% wartości pasma określonego za pomocą komendy [bandwidth]. Aby zmienić tą wartość należy wykonać komendę [ip bandwidth-precent eigrp ASN 1-999999(50)(%)] w trybie konfiguracji interfejsu sieciowego.

Porównanie protokołów routingu dynamicznego

Funkcja RIPv2 EIGRP OSPFv2
Metryka jest oparta o Hop Count Bandwidth, Delay Cost
Wysyła systematyczne aktualizacje Tak Nie Nie
Wysyła systematyczne wiadomości powitalne Nie Tak Tak
Wykorzystuje funkcję „Router Poisoning” Tak Tak Tak
Wykorzystuje funkcję „Split Horizon” Tak Tak Nie
Adres IP wiadomości 224.0.0.9 224.0.0.10 224.0.0.5, 224.0.0.6
Metryka uznana za nieskończoną 15 232-1 224-1

Pozostałe tematy związane z protokołem EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz