(T) Wiadomości protokołu OSPF

Wiadomości protokołu OSPF

 • Hello Packet – Uczestniczy w procesie nawiązywania oraz utrzymanie relacji sąsiedztwa pomiędzy ruterami.
 • DBD (Database Description Packet) – Zawiera wartości LSID struktur LSA znajdujących się w bazie LSDB.
 • LSR (Link-State Request Packet) – Umożliwia wysłanie zapytania o brakujące struktury LSA.
 • LSU (Link-State Update Packet) – Zawiera pełne struktury LSA (Stanowi odpowiedź na zapytanie LSR).
 • LSAck (Link-State Acknowledgment) – Potwierdza otrzymanie innych wiadomości protokołu OSPF.

Budowa pakietu EIGRP

Budowa pakietu OSPF (Nagłówek protokołu OSPF)

 • Version (1 Byte) – Określa wersja protokołu OSPF (Domyślnie wykorzystywana jest wersja 2).
 • Message Type (1 Byte) – Określa rodzaj przesyłanej wiadomości (1 = Hello, 2 = DBD, 3 = LSR, 4 = LSU, 5 = LSAck).
 • Packet Length (2 Bytes) – Określa wielość przesyłanego pakietu w bajtach.
 • Router ID (4 Bytes) – Określa wartość, określającą unikalny adres ID danego rutera (Zapisywany w postaci DDN).
 • Area ID (4 Bytes) – ID strefy, w której znajduje się dany ruter (Np. Area 5 = 0.0.0.5).
 • Checksum (2 Bytes) – Określa wartość kontrolną protokołu OSPF.
 • Auth Type (2 Bytes) – Określa rodzaj wykorzystywanego uwierzytelnienia wiadomości protokołu OSPF (0 = Brak autentykacji, 1 = Autentykacja z wykorzystaniem zwykłego tekstu, 2 = Autentykacja z wykorzystaniem za-haszowanego klucza).
 • Auth Crypt key (1 Bytes) – Określa numer ID wykorzystywanego klucza.
 • Auth Crypt Data Length (4 Bytes) – Określa wielość przesyłanego klucza w bajtach.
 • Auth Crypt Sequence Number (4 Bytes) – Określa numer sekwencyjny wiadomości.
 • Auth Crypt Data (Wielkość zależna od długości klucza) – Zahaszowana wartość klucza / hasła w postaci zwykłego tekstu.

Budowa pakietu OSPF (Zawartość wiadomości Hello) Message Type 1

 • Network Mask (4 Bytes) – Maska sieci, w której znajduje się interfejs przesyłający wiadomość.
 • Hello Interval (2 Bytes) – Domyślna bądź statycznie skonfigurowana wartość czasu Hello Interval. Musi być taka sama na obydwóch urządzeniach, aby mogły one nawiązać między sobą relację sąsiedztwa.
 • Router Priority (1 Byte) – Wartość priorytetu wykorzystywanego przy elekcji urządzenia pełniącego rolę DR oraz BDR.
 • Dead Interval (4 Bytes) – Domyślna bądź statycznie skonfigurowana wartość czasu Dead Interval. Musi być taka sama na obydwóch urządzeniach, aby mogły one nawiązać między sobą relację sąsiedztwa.
 • Designated Router (DR) (4 Bytes) – Adres IP rutera pełniącego rolę DR.
 • Backup Designated Router (BDR) (4 Bytes) – Adres IP rutera pełniącego rolę BDR.
 • Active neighbor (4 Bytes) – Wartość, określającą unikalny adres ID jednego z ruterów współdziedziczących sieć wielodostęp-ową (Wartość ta powtarza się tyle razy ile sąsiadów znajduje się w jednej sieci wielodostęp-owej).

Budowa pakietu OSPF (Zawartość wiadomości DB Descryption) Message Type 2

 • Interface MTU (2 Bytes) – Wartość skonfigurowanej maksymalnej wielości przesyłanego segmentu (MTU).
 • Options (1 Bytes).
 • BD Descryption (1 Bytes) – Flagi określające rolę pełnioną przez ruter (I = Init, M = More, MS = Master).
 • DD Sequence (4 Bytes).

Budowa pakietu OSPF (Zawartość wiadomości LS Request) Message Type 3

 • LS Type (4 Bytes).
 • Link State ID (4 Bytes).
 • Advertising Router (4 Bytes).

Budowa pakietu OSPF (Zawartość wiadomości LS Update) Message Type 4

 • Number of LSAs (4 Bytes).
 • LSA-type nn (Wielkość zależna od zawartości).

Wiadomości powitalne Hello

# Konfiguracja czasów protokołu OSPF została opisana w artykule: Podstawowa konfiguracja protokołu OSPF.

 • Protokół OSPF wykorzystuje wiadomości powitalne (Hello) w celu:
  • Wykrycia innych ruterów wspierających protokół OSPF.
  • Ustalenia wzajemnej kompatybilności pomiędzy sąsiadami, w procesie nawiązywania relacji sąsiedztwa.
  • Wyboru rutera pełniącego rolę DR-a (Designated Router) jak i BDR-a (Backup Designated Router), w sieciach wielodostęp-owych.
  • Nawiązania relacji sąsiedztwa pomiędzy kompatybilnymi sąsiadami.
  • Utrzymania obustronnej komunikacji pomiędzy sąsiadami.
 • Domyślnie wiadomości „Hello” są wymieniane pomiędzy sąsiadami, zgodnie z następującymi przedziałami czasowymi:
  • Hello Interval – Określa odstępy czasowe w wysyłaniu wiadomości Hello. Czas „Hello Interval wynosi:
   • 10 sekund dla sieci typu Point to Point czy Ethernet.
   • 30 Sekund dla sieci typu NBMA, których pasmo wynosi 1544 Kbps lub mniej.
  • Dead Interval – Określa czas, po upływie którego sąsiedni ruter zostanie uznany za nieosiągalny (W przypadku otrzymania wiadomości hello licznik czasu „Dead Interval” zostaje zresetowany). Czas „Dead Interval” wynosi:
   • 40 sekund dla sieci typu Point to Point czy Ethernet.
   • 120 Sekund dla sieci typu NBMA, których pasmo wynosi 1544 Kbps lub mniej.
Domyślnie wartość czasu „Dead Interval” stanowi czterokrotność czasu „Hello Interval”.
 • Wiadomości Hello są wysyłane na adresu Multicast 224.0.0.5 względem protokołu IPv4 oraz adres FF02::5 względem protokołu IPv6.
 • Wiadomości Hello zawierają następujące informacje:
  • Wartość RID rutera rozgłaszającego wiadomość „Hello”.
  • Strefę Area do której należy interfejs sieciowy, z którego została wysłana wiadomość „Hello”.
  • Adres IP wraz z maską interfejsu sieciowego, z którego została wysłana wiadomość „Hello”.
  • Informacje związane z uwierzytelnieniem interfejsu sieciowego, z którego została wysłana wiadomość „Hello”.
  • Wartość czasu „Hello Interval”, interfejsu sieciowego z którego została wysłana wiadomość „Hello”.
  • Wartość czasu „Dead Interval”, interfejsu sieciowego z którego została wysłana wiadomość „Hello”.
  • Priorytet rutera rozgłaszającego wiadomość „Hello”.
  • Adres IP rutera DR jak i BDR.
  • Wartości pięciu flag.
  • Listę wszystkich znanych ruterów (RID).

Czasy oraz inne wartości

 • Hello Interval – Określa odstępy czasowe w wysyłaniu wiadomości „Hello”.
 • Dead Interval – Określa czas, po upływie którego sąsiedni ruter zostanie uznany za nieosiągalny (W przypadku otrzymania wiadomości „Hello” licznik czasu „Dead Interval” zostaje zresetowany).
 • Retransmit Interval – Określa czas retransmisji wiadomości DBD (W przypadku w którym ruter nie otrzyma wiadomości Acknowledgment potwierdzającej otrzymanie wiadomości DBD od swojego sąsiada, w przeciągu określonego czasu „retransmit-interval”. Ponowi próbę przekazania wiadomości DBD).
 • Wait Interval – Określa czas wstrzymania przed wyborem rutera pełniącego rolę DR-a (Wartość czasy „Wait”, jest zawsze równa wartości czasu Dead Interval).

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz