(T) Struktury LSA typu 6-9

Struktury LSA typu 6-9

Struktury LSA 6-9

LSA Type 6 (Group Membership)

Struktura LSA typu szóstego nie został zaimplementowana w systemie Cisco IOS. Więc jest nieistotna :)

LSA Type 7 (External Attributes (NSSA External))

  • Struktura LSA typu siódmego jest rozgłaszana przez rutery ASBR w obrębie stref specjalnych NSSA oraz Totally NSSA.
  • Struktura LSA typu siódmego pełni w strefie NSSA oraz Totally NSSA podobną rolę, jaką pełni struktura LSA typu piątego w innych strefach protokołu OSPF.
  • Ruter ASBR —> (NSSA LSA type 7) —> ABR —> (Area 0 LSA type 5).

LSA Type 8 (Link LSAs (OSPFv3))

  • Struktura LSA typu ósmego rozgłaszają adresy IPv6 link-local do wszystkich ruterów współdziedziczących ten sam link.
  • Struktura LSA typu ósmego rozgłasza bit opcji.

LSA Type 9 (Intra-Area Prefix LSAs  (OSPFv3))

  • Struktura LSA typu dziewiątego posiada podobną funkcjonalność względem protokołu IPv6 co struktura LSA typu pierwszego oraz drugiego względem protokołu IPv4.

Podsumowanie struktur LSA

  • Protokół OSPF wykorzystuje struktury LSA typu pierwszego, drugiego oraz trzeciego w celu kalkulacji najlepszej drogi dotarcia do sieci docelowej. Poniższa tabela prezentuje różnice pomiędzy trzema podstawowymi strukturami LSA:
LSA Type (Number) LSA Type (Name) This Type Represents Show ip ospf database … LSID is Equal to Created by
1 Router A one router in one area router RID of router Each router creates its own peer area
2 Network A subnet in with a DR exists network DR’s IP address in the subnet The DR in that subnet
3 Summary A subnet in another Area summary Subnet address An ABR
Podsumowanie struktur LSA 1-3

Podsumowanie struktur LSA

LSA type Routing Table Symbol LSA type Routing Table Symbol LSA type Routing Table Symbol
LSA 1 O LSA 2 O LSA 3 O IA
LSA 4 O IA LSA 5 O E1 / O E2 LSA 7 O N1 / O N2
Struktury LSA a symbole przypisane do tras w Tablicy Routingu

Ograniczanie ilości otrzymywanych struktur LSA

  • Domyślnie system Cisco IOS nie ogranicza ilości otrzymywanych a następnie przetwarzanych struktur LSA. Istnieje jednak opcjonalna możliwość zabezpieczenia systemu przed nadmiernym napływem struktur LSA, za pomocą komendy [max-lsa 1-4294967294] użytej w trybie konfiguracji protokołu OSPF.
  • W przypadku przekroczenia liczby otrzymanych struktur LSA (Nie licząc struktur stworzonych przez lokalne urządzenie), system IOS wyśle komunikat systemowy „Log Messages”. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie a nowe struktury nadal będą docierały, ruter ponowi wiadomość „Log Messages”. W przypadku braku reakcji ruter rozwiąże wszystkie relacje sąsiedztwa oraz porzuci wszystkie zapisane struktury LSA. Rozpoczynając nawiązywanie nowych relacji od nowa.

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz