(T) Rodzaje topologii sieciowych protokołu OSPF

Rodzaje topologii sieciowych protokołu OSPF

 • Point-to-Point – Dwa urządzenia połączone pojedynczym linkiem np. serialowym bądź Ethernet-owym.
 • Broadcast multiaccess – Wiele urządzeń połączonych do jednej sieci rozgłoszeni-owej, np. poprzez przełącznik sieciowy.
 • Non Broadcast multiaccess (NBMA) – Wiele urządzeń połączonych do sieci niewspierającej ruchu rozgłoszeni-owego.
 • Point-to-Multipoint – Wiele urządzeń połączonych do sieci w topologii Hub-and-Spoke.
 • Virtual links – Wirtualne połączenia prowadzące ze strefy niebędącej strefą Backbone (Area 0), do strefy głównej Backbone (Area 0).
Interface Type Used DR / BDR? Default Hello / Dead Interval Dynamic Discovery of Neighbors? More that Two Routers allowed in the Subnet?
Broadcast Yes 10 / 40 Yes Yes
Nonbroadcast [1](NBMA) Yes 30 / 120 No Yes
Point-to-Point [2] No 10 / 40 Yes No
Point-to-Multipoint Broadcast No 30 / 120 Yes Yes
Point-to-Multipoint Nonbroadcast No 30 / 120 No Yes
Loopback No —- —- No
Porównanie rodzajów topologii sieciowych protokołu OSPF

Rodzaje topologii sieciowych

Broadcast topology

 • Protokół OSPF umożliwia skonfigurowanie statycznego połączenia sieciowego w topologii broadcast, za pomocą komendy [ip ospf network broadcast] wydanej w trybie konfiguracji interfejsu sieciowego.

Point-to-Point topology

 • Protokół OSPF umożliwia skonfigurowanie statycznego połączenia sieciowego w topologii Point-to-Point, za pomocą komendy [ip ospf network point-to-point] wydanej w trybie konfiguracji interfejsu sieciowego.
 • Interfejs działający w topologii Point-to-Point, może być zweryfikowany za pomocą komendy [show ip ospf interface interfejs], gdzie w punkcie Network Type powinien widnieć zapis [POINT_TO_POINT]. Oraz za pomocą komendy [show ip ospf neighbor], gdzie w punkcie state powinien widnieć zapis [FULL/].

Non-broadcast multiaccess (NBMA) topology

 • Protokół OSPF umożliwia skonfigurowanie statycznego połączenia sieciowego w topologii nonbroadcast, za pomocą komendy [ip ospf network non-broadcast] wydanej w trybie konfiguracji interfejsu sieciowego.
 • W przypadku topologii nonbroadcast, automatyczne wykrywanie sąsiadów nie jest niemożliwe, tym samym wymagana jest ręczna konfiguracja statycznych relacji sąsiedztwa, za pomocą komendy [neighbor adres-IP-sąsiada] wydanej w trybie konfiguracji protokołu OSPF.

Point-to-Multipoint topology

 • Protokół OSPF umożliwia skonfigurowanie statycznego połączenia sieciowego w topologii Point-to-Multipoint, za pomocą komendy [ip ospf network point-to-multipoint] wydanej w trybie konfiguracji interfejsu sieciowego.
 • W przypadku sieci Point-to-Multipoint istnieje możliwość przypisania dodatkowej wartości kosztu względem konfigurowanych relacji sąsiedztwa, za pomocą komendy [neighbor adres-IP cost 1-65535] wydanej w trybie konfiguracji protokołu OSPF.

Point-to-Multipoint Non-broadcast topology

 • Protokół OSPF umożliwia skonfigurowanie statycznego połączenia sieciowego w topologii Point-to-Multipoint nonbroadcast, za pomocą komendy [ip ospf network point-to-multipoint non-broadcast] wydanej w trybie konfiguracji interfejsu sieciowego.
 • W przypadku topologii nonbroadcast, automatyczne wykrywanie sąsiadów nie jest niemożliwe, tym samym wymagana jest ręczna konfiguracja statycznych relacji sąsiedztwa, za pomocą komendy [neighbor adres-IP-sąsiada] wydanej w trybie konfiguracji protokołu OSPF.

Virtual links

 • Połączenie wirtualne stosowane w protokole OSPF, ma na celu zapewnienie bezpośredniej łączności pomiędzy strefą główną (Backbone Area 0) a inną strefą (Area). W sytuacji, w której obydwie strefy nie są ze sobą bezpośrednio połączone, ponieważ rozdziela je inna strefa Non-Backbone. W takim przypadku zastosowanie połączenia wirtualnego (Virtual link) stanowi tymczasowe rozwiązanie umożliwiające bezpośrednią komunikację ze strefą (Backbone).
 • Połączenie wirtualne może być przydatne w sytuacji:
  • Gdy połączenie strefy (Nonbackbone Area) za pomocą sieci WAN, poprzez inną strefę (Nonbackbone Area) jest tańsze niż bezpośrednie połączenie ze strefą (Backbone Area 0).
  • Utraty połączenia pomiędzy dwoma częściami strefy (Backbone Area 0), co może doprowadzić do powstania dwóch niezależnych stref (Area 0).
  • Łączenia ze sobą dwóch niezależnych topologii sieciowych, z których każda posiada własną strefą Area 0.

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3


[1] Domyślnie występuje w przypadku protokołu Frame Relay na fizycznych oraz wielopunktowych pod-interfejsach.

[2] Domyślnie występuje w przypadku protokołu Frame Relay na pod-interfejsach Point-to-Point.

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz