(T) Wyliczanie metryki protokołu EIGRP

Wyliczanie metryki EIGRP

Metryka protokołu EIGRP

Wzór na wyliczenie metryki protokołu EIGRP

Konfiguracja związana z wyliczaniem metryki przez protokołu EIGRP, została opisana w artykule: Konfiguracja metryki.

 • Ostatnim etapem procesu protokołu EIGRP, jest faza kalkulacji metryki, względem każdej z tras. W przeciwieństwie do protokołu OSPF w którym matematyczny wzór służący do wyliczania metryki jest prosty, EIGRP posiada bardziej złożony a tym samym trudny do przewidzenia mechanizm wyliczania metryki. W wersji uproszczonej (Nie uwzględniającej zmiennych K value) wzór do wyliczania metryki protokołu EIGRP wygląda następująco:
 • Kompletna wersja wzoru na obliczenie metryki protokołu EIGRP, zwiera dodatkowe parametry (K Value) które w domyślnej konfiguracji nie są brane pod uwagę. Zatem pełny wzór do wyliczania metryki protokołu EIGRP wygląda następująco:

Wartości brane pod uwagę przy wyliczaniu metryki protokołu EIGRP

 • Wartość (K0) ToS (Type of Service) – Odnosi się do ustawień protokołu QoS (Nie ulega zmianie).
 • Wartość (K1) Bandwidth – Określa link posiadający najniższą wartości pasma, w drodze do sieci docelowej. Wartość ta jest prezentowana w kilobajtach na sekundę, przykładowo link 10 Mbps będzie określony wartością 10 000 czyli inaczej 104.
 • Wartość (K2) Load – Określa statyczną wartość obciążenia określonej trasy.
 • Wartość (K3) Delay – Stanowi sumę wszystkich wartości opóźnienia, pobranych z interfejsów znajdujących się na drodze do sieci docelowej (Wartość jest podana w dziesiątkach mikrosekund).
 • Wartość (K4) Reliability – Określa statyczną wartość niezawodności określonej trasy.
 • Wartość (K5) MTU – Określa najmniejszą wartość MTU na określonej trasie (Nie wpływa na wartość wyliczanej metryki).
 • Wartość (K6) MTU – Określa dodatkowy element kalkulacji metryki, zdefiniowany przez Wide Metrics.
Przykładowy proces wyliczania metryki dla parametrów (Bandwidth = 10000, Delay = 10) wygląda następująco: 256 ((1*10000 + (0*10000) / 256 - 0) + (1*10)) * (0 / (0 + 4))) = 256 ((10000 + 0 + 10) * 1) = 256*10010 = 2 562 560
Domyślne ustawienia wartości K value prezentują się następująco (K0 = 0, K1 = 1, K2 = 0, K3 = 1, K4 = 0, K5 = 0).

Domyślne wartości wykorzystywane przy wyliczaniu metryki

Interface typeLink Speed (kbps)Delay (Microseconds)Metric
Serial6420 00040 512 000
T1154420 0002 170 031
Ethernet10 0001 000281 600
FastEthernet100 00010028 160
GigabitEthernet1 000 000102816
10 GigabitEthernet10 000 00010512
Domyślne wartości wykorzystywane przy wyliczaniu metryki

Wide Metrics

 • Domyślne wartości wykorzystywane przy wyliczaniu metryki nie skalują się odpowiednio przy linkach o dużej przepustowości. Związku z tym protokół EIGRP oferuje ulepszoną formułę (Wide Metrics).
 • Podstawowa formuła (Classic Metric) skaluje wartość przepustowości łącza (Link Speed) przez 256, natomiast nowa formuła (Wide Metrics) przez 65535.
 • Podstawowa formuła (Classic Metric) mierzy opóźnienie (Delay) w mikrosekundach (Microseconds), natomiast nowa formuła (Wide Metrics) w pikosekundach (Picoseconds).
 • Formuła (Wide Metrics) umożliwia wsteczną kompatybilność z formuła (Classic Metric), o ile wartości K1-K5 są ustawione tak samo a wartość K6 nie jest wykorzystywana.

Manipulowanie metryką protokołu EIGRP

Manipulowanie metryką za pomocą funkcji Offset

 • Funkcja offset umożliwia zwiększenie wartości metryki o wskazaną wartość, względem sieci zdefiniowanej za pomocą listy ACL, w kierunku przychodzącym (in) bądź wychodzącym (out), na określonym interfejsie sieciowym.
 • Funkcja Offset może być skonfigurowana za pomocą komendy [offset-list ACL {in / out} wartość-zwiększenia-metryki [interfejs]], wydanej w trybie konfiguracji protokołu EIGPR. Przykładowa komenda wygląda następująco [offset-list 11 in 3 serial 0/0/0.1].
Dodanie nowej Offset Listy, zrywa relację sąsiedztwa pomiędzy ruterami połączonymi za pomocą określonego w komendzie [offset-list] interfejsu.
Funkcja Offset List zwiększa wartość Computed Distance jak i wpływa na wartość metryki przekazywanej do tablicy routingu (Feasible Distance). Nie zmieniając przy tym wartości (Feasible Distance) wyświetlanej za pomocą komendy [show ip eigrp topology].
Funkcja Offset List wpływa na rozgłaszaną przez ruter wartość opóźnienia (Delay), względem określonej w komendzie trasy routingu. Zmianie nie ulega wartość metryki (Ponieważ każdy z ruterów sam ją wylicza), a jedynie wartość opóźnienia (Delay). Protokół EIGRP nie posiada możliwości bezpośredniego wpłynięcia na wartość rozgłaszanej metryki, a jedynie na poszczególne jej komponenty.

Pozostałe tematy związane z protokołem EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz