(T) Nawiązywanie relacji sąsiedztwa protokołu EIGRP

Nawiązywanie relacji sąsiedztwa EIGRP

Nawiązywanie relacji sąsiedztwa

Proces nawiązywania relacji sąsiedztwa

Wiadomości EIGRP wymieniane pomiędzy router-ami w procesie nawiązywania relacji sąsiedztwa
 1. Faza nawiązywania relacji sąsiedztwa:
  1. Router A rozpoczyna proces nawiązywania relacji sąsiedztwa, poprzez nadanie wiadomości powitalnej „Hello” (Multicast).
  2. Router B rozpoczyna proces nawiązywania relacji sąsiedztwa, poprzez nadanie wiadomości powitalnej „Hello” (Multicast).
  3. Jeśli wiadomości powitalne „Hello”, spełniają wymagania protokołu EIGRP względem obydwóch urządzeń. Relacja sąsiedztwa zostanie nawiązana pomiędzy routerem A a routerem B.
   1. Wymieniane pomiędzy ruterami wiadomości „Hello” zawierają: numer ASN konfigurowanej instancji protokołu EIGRP, wartość K-Value, wykorzystywane wartości czasów (Hello Timer, Hold Time), wersję protokołu EIGRP oraz dodatkowe informacje dotyczące wersji systemu Cisco IOS.
 2. Faza wstępnej wymiany tras:
  1. Router A wysyła pustą aktualizację (Null Update / Init flag Set) (Unicast).
  2. Router B potwierdza otrzymanie aktualizacji (Update) za pomocą wiadomości Acknowledges (Multicast Hello).
  3. Router B wysyła pustą aktualizację (Null Update / Init flag Set) (Unicast).
  4. Router A potwierdza otrzymanie aktualizacji (Update ) za pomocą wiadomości Acknowledges (Multicast Hello).
 3. Faza wymiany tras:
  1. Router A wysyła aktualizację (Update / Conditional Receive flag Set) zawierającą wszystkie rozgłaszane trasy (Multicast).
  2. Router B potwierdza otrzymanie aktualizacji (Update) za pomocą wiadomości Acknowledges (Multicast Hello).
  3. Router B wysyła aktualizację (Update / Conditional Receive flag Set) zawierającą wszystkie rozgłaszane trasy (Multicast).
  4. Router A potwierdza otrzymanie aktualizacji (Update) za pomocą wiadomości Acknowledges (Multicast Hello).
 4. Faza kończenia wymiany danych:
  1. Router A wysyła aktualizację (Update / End of Table flag Set) zawierającą ostatnią z rozgłaszanych tras (Unicast).
  2. Router B potwierdza otrzymanie aktualizacji (Update) za pomocą wiadomości Acknowledges (Multicast Hello).
  3. Router B wysyła aktualizację (Update / End of Table flag Set) zawierającą ostatnią z rozgłaszanych tras (Unicast).
  4. Router A potwierdza otrzymanie aktualizacji (Update) za pomocą wiadomości Acknowledges (Multicast Hello).
 5. Urządzenia rozpoczynają proces wzajemnej wymiany wiadomości Hello, w odstępach czasowych (Hello Timer).

Warunki nawiązania relacji sąsiedztwa

 • Aby routery mogły nawiązać ze sobą relację sąsiedztwa, muszą spełniać następujące kryteria:
Wymagania dotyczące relacji sąsiedztwa EIGRP OSPF
Sąsiedzi muszą być wstanie wysyłać pomiędzy sobą pakiety IP Tak Tak
Adresy IP muszą należeć do tej samej sieci Tak Tak
Interfejsy nie mogą działać w trybie pasywnym Tak Tak
Sąsiedzi muszą należeć do tego samego systemu autonomicznego ASN (EIGRP) bądź procesu „process-ID” (OSPF) Tak Nie
Czasy hello oraz Hold (EIGRP), Dead (OSPF) muszą się zgadzać Nie Tak
Sąsiedzi muszą przejść proces autentykacji (Jeżeli przynajmniej jedno z urządzeń takiego wymaga) Tak Tak
Sąsiedzi muszą należeć do tej samej strefy Area (OSPF). N/A Tak
Wartość IP MTU musi się zgadzać Nie Tak
Wartość K-value musi być taka sama Tak N/A
Wartość Router ID musi być unikalna Przeważnie nie Tak
Wymagania dotyczące procesu nawiązywania relacji sąsiedztwa dla protokołu EIGRP / OSPF
W przypadku kryterium „Adresy IP muszą należeć do tej samej sieci” logika postępowania protokołu OSPF różni się od logiki postępowania protokołu EIGRP. OSPF porównuje całą wartość adresu oraz maski sąsiedniego urządzenia, natomiast EIGRP patrzy jedynie na to czy adres IP sąsiada należy do tej samej sieci co lokalny interfejs. Przykładowo sąsiednie urządzenie z skonfigurowanym adresem [ip address 192.168.10.2 255.255.255.252] nawiąże relacje sąsiedztwa z interfejsem o adresie [ip address 192.168.10.1 255.255.255.0] w przypadku protokołu EIGRP, ale nie OSPF.
W sytuacji skonfigurowania dwóch adresów IP na jednym interfejsie sieciowym (Main and Secondary IP address). Adres zawarty w otrzymanej wiadomości hello musi przynależeć do przynajmniej jednej ze skonfigurowanych sieci IP (Głównej bądź zapasowej). Jeżeli jednak na jednym z urządzeń zabraknie sieci która względem sąsiada została skonfigurowana jako sieć główna, relacja sąsiedztwa nie zostanie nawiązana. Ponieważ urządzenie te będzie nadawało wiadomości powitalne Hello, jedynie z głównego adresu IP, znajdującego się w tym przypadku w sieci innej niż sąsiednie urządzenie. Poniższy przykład prezentuje poprawną konfigurację:
* R1 1.1.1.1 255.255.255.0 (Primary IP), 11.11.11.1 255.255.255.0 (Secondary IP).
* R2 11.11.11.2 255.255.255.0 (Primary IP), 1.1.1.2 255.255.255.0 (Secondary IP).

Blokowanie procesu nawiązywania relacji sąsiedztwa

 • Kiedy komenda [network sieć dzika-maska] zostanie wydana w trybie konfiguracji protokołu EIGRP, nastąpi dopasowanie podanej w komendzie sieci, do adresów IP skonfigurowanych na wszystkich aktywnych interfejsach sieciowych, przy użyciu logiki listy (ACL). Tym samym ruter:
  • Rozpocznie systematyczne wysyłanie wiadomości powitalnych „Hello”, na multicast-owy adres IP 224.0.0.10.
  • Doda wskazaną sieć, do tablicy topologii (Topology Table).
  • Rozpocznie rozgłaszanie informacji o danej sieci, do innych sąsiadów.
 • Zdarza się, że w sieci bezpośrednio przyległej do konfigurowanego urządzenia, nie znajduje się żaden ruter. W takim wypadku aby ograniczyć wysyłanie zbędnych wiadomości powitalnych, jednocześnie nie rezygnują z rozgłaszania danej sieci. Można skorzystać z funkcji interfejsu pasywnego (Passive Interface), konfigurowanego za pomocą komendy [passive-interface interfejs] z poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.
 • Funkcja pasywnego interfejsu (Passive Interface) blokuje proces wysyłania wiadomości powitalnych „Hello” na określonym interfejsie sieciowym, jednocześnie nie blokując rozgłaszania informacji o wskazanej sieci. Tym samym interfejs sieciowy nie tylko nie wysyła zbędnych wiadomości powitalnych, ale również ignoruje przychodzące wiadomości „Hello”, czym nie dosusza do nawiązania relacji sąsiedztwa pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w omawianej sieci.

Statyczna relacja sąsiedztwa (Unicast Neighbor)

 • W celu zredukowania nadmiernej liczby wiadomości multicast-owych, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa czy konfiguracji sieci NBMA (np. Frame-Relay). Istnieje możliwość nawiązania statycznej relacji sąsiedztwa za pomocą komendy [neighbor adres-IP interfejs-wyjściowy] wydanej na obydwóch urządzeniach należących do tej samej sieci, w trybie konfiguracji protokołu EIGRP.
Konfiguracja statycznej relacji sąsiedztwa, nie dodaje wskazanej w komendzie sieci, do procesu rozgłaszania protokołu EIGRP. W takiej sytuacji nadal istnieje konieczność użycia komendy [network sieć dzika-maska].
Po skonfigurowaniu statycznej relacji sąsiedztwa, system IOS automatycznie zablokuje możliwość dynamicznego nawiązania relacji sąsiedztwa na interfejsie sieciowym, do którego należy wskazany adres IP (Sąsiada).
Statycznie skonfigurowane relacje sąsiedztwa mogą zostać wyświetlane za pomocą komendy [show ip eigrp neighbors detail].

Czasy Hello oraz Hold Timers

Czasy Hello oraz Hold Timers a funkcja zbieżności (convergence)

 • Jedną z najważniejszych cech protokołów routingu dynamicznego, jest funkcja zbieżności (convergence), dzięki której router po utracie jednej z tras, może znaleźć inną drogę prowadzącą do tej samej sieci docelowej. Im ruter szybciej wyszuka nowe połączenie a następnie doda je do tablicy routingu, tym krótszy będzie przestój w działaniu sieci.
 • Czas zbieżności jest między innymi zależny od tego jak szybko zostanie wykryta utrata połączenia z siecią docelową. Ponieważ bez wykrycia faktu istnienia problemu nie można go naprawić. W przypadku protokołu EIGRP utrata łączności pomiędzy sąsiadami jest wykrywana za pomocą wiadomości powitalnych „Hello”. Oczywiście przy założeniu, że interfejs łączący sąsiednie urządzenia jest w stanie up/up, w innym przypadku router od razu wykryje problem z łącznością.
 • Domyślnie wiadomości „Hello” są wymieniane pomiędzy sąsiadami, w odstępie czasowym co 5 sekund. W przypadku nieotrzymania wiadomości Hello w przeciągu 15 sekund (Hold Timers), ruter uzna że sąsiednie urządzenie nie jest już dostępne, a tym samym usunie je z tablicy sąsiedztwa (Neighbour Table).
 • Zmniejszenie domyślnych wartości czasu Hello oraz Hold Timers może umożliwić szybsze wykrywanie problemów.
 • Domyślny czas Hello Timers – Dla sieci Ethernet wynosi 5 sekund, natomiast dla sieci NBMA wynosi 60 sekund.
 • Domyślny czas Hold Timers – Dla sieci Ethernet wynosi 15 sekund, natomiast dla sieci NBMA wynosi 180 sekund.
Domyślnie czas Hold Timers stanowi trzykrotność wartości czasu Hello (Zachowanie takiej zależności nie jest konieczne, lecz zalecane przez Cisco).
W celu uzyskania szybszej zbieżności protokołu EIGRP, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia procesora CPU, Cisco zaleca stosowanie protokołu BFD (Bi-directional Forwarding Detection). Wykorzystuje on wsparcie sprzętowe (Hardware), w celu wymiany wiadomości Keepalive, w czasie nie dłuższym niż 999 milisekund. Dzięki takiemu rozwiązaniu poszczególne wiadomości Keepalive nie muszą być przetwarzane przez procesor obydwóch urządzeń, jak ma to miejsce w przypadku domyślnej metody wykorzystującej wiadomości Hello.

Manipulowanie wartościami czasów Hello oraz Hold Timers

Pełna konfiguracja czasów protokołu eigrp została opisana w artykule: Podstawowa konfiguracja protokołu EIGRP.

 • Zmiana wartości czasu Hello Time oraz wartości czasu Hold Timers, jest dokonywana względem danego interfejsu sieciowego. Należy przy tym pamiętać, aby wprowadzone zmiany zostały wdrożone na wszystkich urządzeniach należących do tej samej sieci. Niezastosowanie się to tej zasady, może doprowadzić do braku jednolitej wymiany wiadomości „Hello” pomiędzy sąsiadami urządzeniami. A tym samym:
  • Po wysłaniu pierwszej wiadomości „Hello” wraz z nowymi ustawieniami czasów, inne urządzenia dostosują się do wprowadzonych zmian, prowadząc wymianę wiadomości powitalnych w nowo ustalonej częstotliwości. Jednak zmiana ta będzie stosowana tylko i wyłącznie w przypadku komunikacji sąsiednich urządzeń z urządzeniem które wprowadziło omawiane zmiany, tymczasem wymiana wiadomości pomiędzy innymi sąsiadami nie ulegnie zmianie.
Należy przy pamiętać, że system Cisco IOS nie chroni administratora przed wpisaniem wartości czasu Hello większej niż wartość Hold Timers, co może doprowadzić do systematycznego zrywania relacji sąsiedztwa pomiędzy routerami (Flapowania).

Nawiązywanie relacji sąsiedztwa w sieciach WAN

 • Frame Relay Neighborship – W przypadku połączenia Frame Relay relacja sąsiedztwa protokołu EIGRP zostaje nawiązana pomiędzy głównym odziałem HQ a innymi oddziałami (Spoke).
 • MPLS VPN Neighborship – W przypadku połączenia MPLS VPN relacja sąsiedztwa protokołu EIGRP zostaje nawiązana pomiędzy ruterami brzegowymi (CE Customer Edge) a routerami dostawcy ISP (PE  Provider Edge).
 • Metro Ethernet Neighborship – W przypadku połączenia Metro Ethernet relacja sąsiedztwa protokołu EIGRP zostaje nawiązana pomiędzy wszystkimi oddziałami w topologii Full-mesh, bądź w inny sposób zależny od konfiguracji połączenia WAN (Metro Ethernet).

Pozostałe tematy związane z protokołem EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz