(T) Łączność z Internetem a protokół BGP*

Łączność z Internetem a protokół BGP

BGP

Rodzaje topologii BGP w łączności z Internetem

 • Single-homedJeden dostawca ISP, jeden link. Wykorzystuje:
  • Trasę statyczną skierowaną na publiczny adres IP dostawcy ISP.
  • Protokół BGP jedynie do rozgłaszania trasy statycznej przez dostawcą ISP.
 • Dual-homedJeden dostawca ISP, dwa linki. Wykorzystuje:
  • Jeden link jako połączenie główne, natomiast drugi jako połączenia zapasowe.
  • Obydwa linki na zasadzie load-balance.
 • Single-multihomedDwóch dostawców ISP, po jednym linku na każdego dostawcę ISP.
 • Dual-multihomed Dwóch dostawców ISP, dwa linki na każdego z dostawców ISP.
W przypadku oddziałów posiadających połączenie z dwoma niezależnymi dostawcami ISP, należy pamiętać aby nie rozgłaszać globalnych tras routingu pomiędzy mini. Tak aby wskazany oddział, nie stał się połączeniem tranzytowym dla innych użytkowników internetu.

Rozgłaszanie tras przez dostawcę ISP

 • Obecnie globalna tablica routingu zawiera ponad 780 000 wpisów (Tras routingu). Aby ograniczyć ilość przekazywanych informacji dostawca ISP może ograniczyć ilość rozgłaszanych informacji BGP do:
  • Trasy domyślnej (Default Route Only).
  • Częściowej wymiany wraz z trasą domyślną (Partial Updates + Default Route).
  • Pełnej wymiany (Full Update).

Odziały zdalne (Branch) a protokół BGP

 • Odziały zdalne (Branch) nie powinny pełnić roli tranzytowej pomiędzy oddziałami głównymi (HQ).
  • Aby nie dopuścić do takiej sytuacji odziały zdalne (Branch), nie powinny rozgłaszać tras otrzymanych z sieci globalnej WAN, a jedynie te otrzymane z sieci lokalnej LAN.

Pozostałe artykuły związane z protokołem BGP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz