(K) Podstawowa konfiguracja protokołu EIGRP”

Podstawowa konfiguracja protokołu EIGRP

Wstęp teoretyczny do konfiguracji protokołu EIGRP

  1. Pierwszym krokiem umożliwiającym konfigurację dynamicznego protokołu routingu, jest stworzenie nowej instancji protokołu EIGRP za pomocą komendy [router eigrp ASN] wydanej w trybie konfiguracji systemu IOS. Podana wartość ASN odnosi się do systemu autonomicznego (Autonomous System Number), w którym będzie pracowała dana instancja protokołu EIGRP (W przypadku konfiguracji przełącznika warstwy trzeciej najpierw należy włączyć funkcjonalność routingu za pomocą komendy [ip routing] wydanej w trybie konfiguracji systemu IOS).
  2. Po stworzeniu nowej instancja protokołu EIGRP, należy określić jakie sieci będą przez nią rozgłaszane za pomocą komendy [network sieć dzika-maska]. Po zastosowaniu nie mniejszej komendy router rozpocznie:
    1. Wysyłanie wiadomości powitalnych na określonych przez komendę [network] interfejsach. W celu nawiązania relacji sąsiedztwa z routerami podłączonymi do tej samej sieci.
    2. Proces dodawania sieci przyległych, określonych przez komendę [network] do tablicy topologii sieciowej.
  3. Jeżeli komenda [network] nie będzie zawierała maski, router zapiszę podaną sieć jako sieć klasową (A,B bądź C). Aktywując daną instancję protokołu EIGRP na wszystkich interfejsach które należą do określonej sieci bezklasowej.
  4. Jeżeli komenda [network] zawiera maskę, router aktywuje daną instancję protokołu EIGRP na wszystkich interfejsach, które należą do określonej sieci bezklasowej. W celu określenia interfejsów spełniających dane kryterium, router posłuży się logiką listy dostępu ACL, względem adresów IP skonfigurowanych na wszystkich interfejsach urządzenia.

Podstawowa konfiguracja protokołu EIGRP

Rozgłaszanie sieci z poziomu konfiguracji protokołu EIGRP

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.
Numer systemu autonomicznego (ASN) nie jest w przypadku protokołu EIGRP tak samo istotny jak ma to miejsce w protokole BGP, niemniej jednak musi być on taki sam na sąsiednich urządzeniach, aby mogły one nawiązać pomiędzy sobą relację sąsiedztwa.

(config-router)# eigrp router-id RID(0-255.0-255.0-255.0-255)

Statycznie definiuje wartość RID (Router ID), względem konfigurowanego rutera.
Jeżeli wartość RID nie została statycznie skonfigurowana, konfigurowane urządzenie wykorzysta najwyższy adres IP interfejsu Loopback lub jeżeli takowego niema, najwyższy adres IP innego interfejsu no-loopback (Np. Serialowego czy Ethernet-owego).

(config-router)# network sieć [dzika-maska]

Włącza propagowanie wiadomości powitalnych (Hello) na interfejsach sieciowych, których adres IP należy do sieci określonej w powyższej komendzie. W przypadku protokołu EIGRP można wykorzystywać również adresację klasową (Nie wymagającą podania maski sieciowej).

# show ip eigrp interface [interfejs]

Wyświetla szczegółowe informacje na temat określonego interfejsu / wszystkich interfejsów sieciowych, względem których aktywowany został protokół EIGRP.
Niektóre komendy „network”, po zapisaniu w konfiguracji tymczasowej, mogą ulec zmianie a tym samym być widoczne pod inną postacią. Przykładowo zapis [network 10.1.1.1] zostanie zapamiętany jako adres klasowy [network 10.0.0.0].

(config-router)# redistribute connected [metric] [router-map]

Rozpoczyna rozgłaszanie sieci bezpośrednio przyległych do konfigurowanego urządzenia.

(config-router)# distance eigrp 1-255(Internal) 1-255(External)

Zmienia domyślną wartość dystansu administracyjnego (AD), względem tras wewnętrznych (Internal) oraz zewnętrznych (External).

(config-router)# distance 1-255(AD) sieć dzika-maska

Zmienia domyślną wartość dystansu administracyjnego (AD) względem określonej trasy routingu, należącej do wskazanej w komendzie sieci.

# show ip protocols | section eigrp

Wyświetla szczegółową konfigurację protokołu EIGRP, w tym ustawienia dystansu administracyjnego (AD).

Konfiguracja opcjonalnych ustawień protokołu EIGRP

Manipulowanie domyślnymi wartościami czasów

Teoria związana z czasami protokołu EIGRP została opisana w artykule: Wiadomości protokołu EIGRP oraz Nawiązywanie relacji sąsiedztwa.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip hello-interval eigrp ASN 1-65535(5/60)

Zmienia domyślną wartość czasu „hello-interval”.

(config-if)# ip hold-time eigrp ASN 1-65535(15/180)

Zmienia domyślną, rozgłaszaną wartość czasu „hold-time”. Komenda ta nie wpływa na ustawienia konfigurowanego urządzenia sieciowego a jedynie na sąsiedni ruter (Zgodnie z zaleceniami Cisco wartość „hold-time” powinna stanowić trzykrotność czasu „hello-interval”).

(config-if)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# timers active-timer {1-65535(minuty)(3) / disabled}

Modyfikuje domyślną wartość czasu „active-timer”, bądź ją dezaktywuje (Disabled).
Wartość „active-timer” określa ile czasu ruter będzie czekał na odpowiedź wiadomości Query, zanim przejdzie w stan SIA (Stuck in Active).

(config-router)# timers graceful-restart purge-time 20-300(sekundy)(240)

Zmienia domyślną wartość czasu „graceful-restart purge-time”.

# show ip eigrp [ASN] interfaces detail [interfejs]

Wyświetla konfigurację czasu „hello-interval” oraz „hold-time”, względem określonego interfejsu bądź wszystkich interfejsów sieciowych, aktywnych względem protokołu EIGRP.

# show ip protocols | section eigrp

Wyświetla szczegółową konfigurację protokołu EIGRP, w tym ustawienia czasu „active-timer”.

Konfiguracja funkcji Load-balance

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# maximum-paths 1-32

Określa maksymalną ilość połączeń działających w trybie równoważnego obciążenia, dla wielu tras o tej samej bądź różnej metryce. W przypadku tras posiadających różne wartości metryki, konieczne jest zastosowanie dodatkowej komendy [variance].

(config-router)# variance 1-128(1)

Przepuszcza ruch równoważony pomiędzy dwoma trasami o różnych wartościach metryki.
Przykładowo, jeżeli ruter posiada dwie trasy o metrykach równych 100 i 300, a wartość „Variance” będzie wynosiła 3. To urządzenie te nie dopuści do zastosowania równoważonego obciążenia ruchu sieciowego. Ponieważ 3*100 = 300, natomiast zgodnie z powyższym przykładem wartość ta musi wynosić co najmniej 301, związku z tym wartość „Variance” powinna posiadać wartość równą co najmniej 4.

# show ip protocols | section eigrp

Wyświetla szczegółową konfigurację protokołu EIGRP, w tym ustawienia związane z funkcją „maximum-paths” oraz funkcją „variance”.
Każda trasa, której metryka jest mniejsza od wartości FD pomnożonej przez wartość „Variance”,będzie wykorzystywana przy równoważonym obciążeniu.

Aktywacja / dezaktywacja procesu EIGRP

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# [no] shutdown

Włącza / Włącza określony proces protokołu EIGRP, powodując: 
* Usunięcie wszystkich relacji sąsiedztwa.
* Wstrzymanie procesu nawiązywania nowych relacji sąsiedztwa.
* Zatrzymanie procesu rozgłaszania wiadomości powitalnych (Hello).
Dezaktywowanie procesu EIGRP, nie usuwa bieżącej konfiguracji z systemu IOS.

Konfiguracja statycznej relacji sąsiedztwa

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# neighbor adres-IP interfejs-wychodzący

Rozpoczyna proces nawiązywania statycznej relacji sąsiedztwa, z ruterem wskazanym w komendzie.

Konfiguracja funkcji split-horizon

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# [no] ip split-horizon eigrp ASN

Wyłącza / Włącza funkcję split-horizon na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

Konfiguracja maksymalnego obciążenia

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-if)# ip bandwidth-precent eigrp ASN 1-999999(%)(50)

Ogranicza wykorzystanie pasma sieciowego przez protokół EIGRP. Zdefiniowana w komendzie wartość, określą jaki procent pasma może być wykorzystywany na potrzeby protokołu EIGRP (Wiadomości aktualizacyjne, powitalne jak i wszelkie inne wiadomości).

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz