(TK) Sumaryzacja tras protokołu EIGRP”

Sumaryzacja protokołu EIGRP

Wstęp teoretyczny do sumaryzacji protokołu EIGRP

Zalety oraz wady sumaryzacji

 • Zalety stosowania sumaryzacji, względem protokołu EIGRP:
  • Zmniejsza ilość wpisów zawartych w tablicy routingu.
  • Zmniejsza ilość wiadomości Query.
 • Wady stosowania sumaryzacji, względem protokołu EIGRP:
  • Może doprowadzić do nieoptymalnego routingu.
  • Może przepuszczać pakiety kierowane do nieistniejącej sieci, zawartej w zsumaryzowanym wpisie.
Funkcja automatycznej sumaryzacji protokołu EIGRP (Auto-summary), tworzy wpisy oparte o sieci klasowe.
Domyślnie wszystkie trasy zsumaryzowane przez protokół EIGRP, posiadają dystans administracyjny AD równy 5.

EIGRP Path Manipulation

 • Sumaryzacja tras routingu może zastać wykorzystana do zrównoważenia obciążenia sieciowego pomiędzy dwiema drogami o nierównej metryce.
  • Zakładając że jedno z połączeń stanowi link serialowy, który powinien być utylizowany w mniejszym stopniu, a trasę docelową sieć 10.0.0.0/8, rozgłaszaną przez ruter A oraz ruter B.
  • Sumaryzację w takim przypadku można zastosować rozgłaszając za pomocą rutera A, trasę 10.0.0.0 255.128.0.0 oraz za pomocą rutera B trasę 10.128.0.0 255.128.0.0.

Sumaryzacja tras routingu

 • Domyślnie po stworzeniu trasy zsumaryzowanej, ruter dodaje nowo stworzony wpis do tablicy routingu, z adresem następnego przeskoku prowadzącym na interfejs Null. Zabieg ten ma na celu uniknięcie powstania pętli sieciowej, związku z tym dotyczy jedynie urządzenia lokalnego. Sąsiednie urządzenia otrzymują prawidłową trasę zsumaryzowaną z podanym adresem następnego przeskoku. Przykładowy w pis w tablicy routingu, zawierający trasę zsumaryzowaną, wygląda następująco [192.168.0.0/16 is a summary, 00:01:28, Null0] (AD 5).
 • Funkcja automatycznej sumaryzacji (Auto-summary) protokołu EIGRP, działa w przypadku:
  • Sieci bezpośrednio przyległych do konfigurowanego urządzenia.
  • Sieci dodanych do rozgłaszania za pomocą komendy [network sieć].
  • Sieci z maską mniej szczegółową, od maski sieciowej przypisanej do interfejsu sieciowego, na którym ma być rozgłaszana dana trasa zsumaryzowana.
 • Problemy związane z auto-sumaryzacją dotyczą sieci „Discontiguous Network”.
  • Contiguous Network – Topologia, w której jedna sieć klasowa, nie jest rozdzielona przez inną sieć.
  • Discontiguous Network – Topologia, w której jedna sieć klasowa, jest rozdzielona przez inną sieć.
Przykładowa topologia obrazująca problem związany z auto-sumaryzacją

Konfiguracja sumaryzacji protokołu EIGRP

(config-router)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip summary-address eigrp ASN sieć maska [1-255(5)(AD)]

Tworzy wpis sumaryzujący określone w komendzie trasy routingu. Opcjonalnie umożliwia określenie wartości Dystansu Administracyjnego (Wartość AD nie jest rozgłaszana do sąsiednich urządzeń, związku z tym wpływa jedynie na działanie urządzenia lokalnego).

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# [no] auto-summary

Wyłącza / Włącza funkcję auto-sumaryzacji.

(config-router)# summary-metric sieć maska 1-255(5)(AD)

Zmienia domyślną wartość Dystansu Administracyjnego (AD), względem określonej trasy sumaryzowanej (Wartość AD nie jest rozgłaszana do sąsiednich urządzeń, związku z tym wpływa jedynie na działanie urządzenia lokalnego).
Dodanie nowej komendy sumaryzacyjnej, resetuje relację sąsiedztwa pomiędzy ruterami znajdującymi się na konfigurowanym interfejsie sieciowym.
W nowszych wersjach systemu Cisco IOS (15.0 ->) funkcja auto-sumaryzacji jest domyślnie wyłączona.
Domyślnie wszystkie trasy zsumaryzowane, posiadają dystans administracyjny AD równy 5.

Sumaryzacja trasy domyślnej

(config-router)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip summary-address eigrp ASN 0.0.0.0 0.0.0.0 [1-255(5)(AD)]

Tworzy wpis sumaryzujący trasę domyślną. Opcjonalnie umożliwia określenie wartości Dystansu Administracyjnego (Wartość AD nie jest rozgłaszana do sąsiednich urządzeń, związku z tym wpływa jedynie na działanie urządzenia lokalnego).

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# [no] auto-summary

Wyłącza / Włącza funkcję auto-sumaryzacji.

(config-router)# summary-metric sieć maska 1-255(5)(AD)

Zmienia domyślną wartość Dystansu Administracyjnego (AD), względem określonej trasy sumaryzowanej (Wartość AD nie jest rozgłaszana do sąsiednich urządzeń, związku z tym wpływa jedynie na działanie urządzenia lokalnego)

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 24 sierpnia 2020

  […] Rozgłaszanie trasy domyślnej, za pomocą sumaryzacji, zostało opisane w artykule: Sumaryzacja protokołu EIGRP. […]

Dodaj komentarz