(TK) Sumaryzacja protokołu OSPF**

Wstęp teoretyczny do sumaryzacjai

Sumaryzacja tras routingu

  • Specyfikacja bazy LSDB wymaga, aby protokół OSPF posiadał pełną wiedzę dotyczącą topologii sieciowej w obrębie jednej tej samej strefy (Area), a tym samym wyklucza stosowanie sumaryzacji tras routingu na większości urządzeń. Istnieje jednak możliwość sumaryzacji tras routingu na ruterach pełniących rolę ABR (SLA typu 3) oraz ASBR (SLA typu 5).
  • Trasy „Interarea Routers” wymieniane za pomocą struktur LSA typu trzeciego oraz piątego, funkcjonują zgodnie z logiką Distance Vector a nie Link-State, jak ma to miejsce w przypadku struktur LSA typu pierwszego oraz drugiego.
Sumaryzowana trasa protokołu OSPFv3 posiada wartość administracyjną (AD) równą 100, natomiast w przypadku protokołu OSPFv2 110.

Konfiguracja sumaryzacji

Sumaryzacja struktur LSA typu 3 (ABR)

  • Ruter ABR porównuje sumaryzowaną trasę, ze wszystkimi rozgłaszanymi przez daną strefę strukturami LSA typu trzeciego. Jeżeli przynajmniej jedna z rozgłaszanych tras intra-area route należy do sumaryzowanej sieci, ruter ABR zacznie rozgłaszać sumaryzowaną trasę za pomocą nowej struktury LSA typu trzeciego.
  • Ruter ABR nie rozgłasza sieci wchodzących w skład sieci sumaryzowanej.
  • Ruter ABR domyślnie przypisuje do trasy sumaryzowanej metrykę najlepszej sieci nie sumaryzowanej.

(config)# router ospf Proces-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPF.

(config-router)# area ID-strefy(Strefa z której pochodzi dana trasa) range sieć maska [cost 0-16777214] [not-advertise]

Tworzy nową trasę sumaryzowaną rozgłaszaną przez struktury LSA typy trzeciego.
* not-advertise – Blokuje rozgłaszanie sumaryzowanej sieci za pomocą struktury LSA typu pierwszego jak i drugiego.

(config-router)# do show ip ospf database summary adres-sumaryzowanej-sieci

Wyświetla
Sumaryzowana trasa protokołu OSPFv3 posiada wartość administracyjną (AD) równą 100, natomiast OSPF 110.

Sumaryzacja struktur LSA typu 5 (ASBR)

  • Ruter ASBR porównuje sumaryzowaną trasę, ze wszystkimi rozgłaszanymi przez daną strefę strukturami LSA typu piątego. Jeżeli przynajmniej jedna z rozgłaszanych tras należy do sumaryzowanej sieci, ruter ASBR zacznie rozgłaszać sumaryzowaną sieć za pomocą nowej struktury LSA typu piątego.
  • Ruter ASBR nie rozgłasza sieci wchodzących w skład sieci sumaryzowanej.
  • Ruter ASBR domyślnie przypisuje do trasy sumaryzowanej metrykę najlepszej sieci nie sumaryzowanej.

(config)# router ospf Proces-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPF.

(config-router)# summary-address {sieć maska / prefix/prefix-length} [not-advertise]

Tworzy nową trasę sumaryzowaną rozgłaszaną przez struktury LSA typy piątego.
* not-advertise – Blokuje rozgłaszanie sumaryzowanej sieci za pomocą struktury LSA typu pierwszego jak i drugiego.

Komendy SHOW

# show ip ospf database summary [adres-sumaryzowanej-sieci]

Wyświetla

# show ip ospf summary-address

Wyświetla

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz