(K) Redystrybucja trasy domyślnej protokołu EIGRP*

Redystrybucja trasy domyślnej

Rozgłaszanie trasy domyślnej, za pomocą sumaryzacji, zostało opisane w artykule: Sumaryzacja protokołu EIGRP.

Rozgłaszanie trasy domyślnej

(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 adres-IP [interfejs(Next hop)]

Tworzy statyczną trasę domyślną.

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# redistribute static

Rozpoczyna proces redystrybucji wszystkich skonfigurowanych na danym urządzeniu tras statycznych, w tym skonfigurowanej statycznej trasy domyślnej.

(config-router)# network 0.0.0.0*

Rozpoczyna proces redystrybucji wszystkich sieci przyległych do danego urządzenia, w tym skonfigurowanej statycznej trasy domyślnej (Jeżeli domyślna trasa statyczna kierowana była na interfejs sieciowy np. loopback czy null, zostanie rozgłoszona jako trasa wewnętrzna E, jeżeli jednak została skierowana na adres IP, zostanie rozgłoszona jako trasa zewnętrzna EX).

(config-router)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip summary-address eigrp ASN 0.0.0.0 0.0.0.0 1-255(AD)

Rozpoczyna proces redystrybucji sumaryzowanej trasy domyślnej, względem konfigurowanego interfejsu sieciowego (Komenda rozgłasza jedynie trasę domyślną, wszystkie inne trasy przestają być rozgłaszane).

# show ip protocols [| include Redistributing]

Wyświetla szczegółowe informacje na temat konfiguracji protokołu EIGRP jak i innych protokołów routingu dynamicznego. W tym informacje o aktywnych redystrybucjach protokołu EIGRP.

# show ip route eigrp | include EX

Wyświetla wszystkie trasy zewnętrzne, rozgłaszane przez protokół EIGRP.

Komendy SHOW

# show ip eigrp topology

Wyświetla tablicę topologi protokołu EIGRP, w tym wszystkie trasy re-dystrybuowane posiadające wpis (via Redistributed).

# show ip eigrp topology adres-sieci/prefix

Wyświetla szczegółowe informacje na temat sieci re-dystrybuowanych, w tym źródło (protokół) z jakiej zostały zaczerpnięte.

# show ip route

Wyświetla tablice topologi, w tym wszystkie trasy re-dystrybuowane posiadające kod EX (Oznaczający trasy EIGRP External).

# show running-configuration | section eigrp

Wyświetla szczegółową konfigurację protokołu EIGRP.

# show running-configuration | section eigrp ASN

Wyświetla konfigurację określonej instancji protokołu EIGRP.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz