(K) Konfiguracja interfejsów, metryki OSPF**

Konfiguracja Interfejsów

Konfiguracja Interfejsów pasywnych

Dezaktywacja interfejsów pasywnych

(config)# router ospf Proces-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPF.

(config-router)# passive-interface interfejs

Włącza funkcję pasywną na określonym interfejsie sieciowym.

Aktywacja interfejsów pasywnych

(config)# router ospf Proces-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPF.

(config-router)# passive-interface default

Włącza funkcję pasywną na wszystkich interfejsach sieciowych.

(config-router)# no passive-interface interfejs

Wyłącza funkcję pasywną na określonym interfejsie sieciowym.

Konfiguracja wartości MTU

# Wymaganie dotyczące procesu nawiązywania relacji sąsiedztwa zostały opisane w artykule: Nawiązywanie relacji sąsiedztwa.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip mtu wartość-MTU

Określa wartość MTU. Ustawienie różnych wartości MTU na sąsiednich interfejsach może doprowadzić do błędów w czasie wymiany danych bazy LSDB, a tym samym uniemożliwić nawiązanie relacji sąsiedztwa pomiędzy ruterami.

# show ip interface interfejs | include MTU

Wyświetla skonfigurowaną wartość MTU, względem określonego interfejsu sieciowego.

Statyczny wybór topologii sieciowej

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip ospf network {point-to-point / non-broadcast / broadcast / point-to-multipoint / point-to-multipoint non-broadcast}

Określa rodzaj topologii sieciowej, względem protokołu OSPF.

# show ip ospf interface [interfejs] | include Type|line

Wyświetla informacje na temat rodzaju skonfigurowanej sieci, względem określonego interfejsu bądź wszystkich interfejsów sieciowych.

Konfiguracja interfejsów wirtualnych (Virtual Links)

Wstęp teoretyczny

  • Zgodnie z zasadami funkcjonowania protokołu OSPF, każda strefa non-backbone powinna mieć zapewnioną łączność ze strefą Backbone (Area 0). Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, w sieci dojdzie do sytuacji zwanej Discontiguous area 0.
  • Aby tymczasowo umożliwić kontakt pomiędzy strefą non-backbone a strefą Backbone, poprzez inną strefą non-backbone. Protokół OSPF posiada funkcją połączenia wirtualnego Virtual Link , nawiązywanego w warstwie kontrolnej „Control Plane”.
  • W przypadku konfiguracji połączeń wirtualnych strefy non-backbone nie mogą być skonfigurowane jako strefy specjalne Stub Area ani filtrować ruchu LSA typu trzeciego (LSA Type 3).

Konfiguracja Linku Wirtualnego

(config)# router ospf Proces-ID

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPF.

(config-router)# area ID-strefy(Tranzytowej) virtual-link RID(Sąsiedniego urządzenia)

Tworzy wirtualny link pomiędzy lokalnym urządzeniem a ruterem o określonej wartości RID (Podana w komendzie strefa (Area) jest strefą tranzytową, przez którą przechodzi konfigurowane połączenie wirtualne).

(config-router)# area ID-strefy(Tranzytowej) virtual-link RID(Sąsiedniego urządzenia) dead-interval 1-8192(sekundy)

Określa wartość czasu „dead-interval”.

(config-router)# area ID-strefy(Tranzytowej) virtual-link RID(Sąsiedniego urządzenia) hello-interval 1-8192(sekundy)

Określa wartość czasu „hello-interval”.

Uwierzytelnianie Linku Wirtualnego

(config-router)# area ID-strefy(Tranzytowej) virtual-link RID(Sąsiedniego urządzenia) authentication authentication-key hasło

Uwierzytelnia połączenie wirtualne przy pomocy hasła (Plain Text).

(config-router)# area ID-strefy(Tranzytowej) virtual-link RID(Sąsiedniego urządzenia) authentication message-digest message-digest-key 1-255(ID Klucza) md5 hasło

Uwierzytelnia połączenie wirtualne przy pomocy hasła MD5.

# show ip ospf virtual-links

Wyświetla stan skonfigurowanych połączeń wirtualnych.

# show ip ospf border-routers [detail]

Wyświetla szczegółowe informacje na temat urządzeniach granicznych ABR, znajdujących się w tej samej strefie co lokalne urządzenia.

Konfiguracja kosztów protokołu OSPF (Metryki)

Koszt dotarcia protokołu OSPF do sieci docelowej, jest obliczany na podstawie pasma wszystkich interfejsów znajdujących się na trasie prowadzącej do celu. Wartość pasma interfejsu można dowolnie modyfikować.
Interfejs Domyślna wartość pasma Formuła (Kbps) Koszt OSPF
Ethernet 10.000 Kbps 100.000/10.000 10
Token Ring 16.000 Kbps 100.000/16.000 6
Fast Ethernet 100.000 Kbps 100.000/100.000 1
Gigabit Ethernet 1.000,000 Kbps 100.000/1.000.000 1
10 Gigabit Ethernet 10.000.000 Kbps 100.000/10.000.000 1
100 Gigabit Ethernet 100.000.000 Kbps 100.000/100.000.000 1
Domyślne koszty interfejsów protokołu OSPF

# Teoria związana z wyliczaniem metryki protokołu OSPF została opisana w artykule: Wyliczanie metryki.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# bandwidth 1-10000000(Kbps)

Określa statyczną wartość pasma przypisaną do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip ospf cost 1-65535(Mbps)

Określa statyczną wartość kosztu OSPF przypisaną do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# auto-cost reference-bandwidth 1-1000000(100)

Zmienia domyślną wartość „Reference Bandwidth„.
Wzór służący do wyliczenia kosztu protokołu OSPF jest następujący: (Reference-Bandwidth / Bandwidth). Show ip ospf Border routers

Komendy SHOW

# show ip ospf interface interfejs

Wyświetla informacje związane z konfiguracją kosztu OSPF, względem określonego interfejsu sieciowego.

# show ip ospf interface brief

Wyświetla koszty wszystkich interfejsów sieciowych.

# show ip ospf interface interfejs

Wyświetla koszt określonego interfejsu sieciowego.

# show ip ospf | section bandwidth

Wyświetla skonfigurowaną wartości „Reference-Bandwidth”.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz