(K) Konfiguracja interfejsów, metryki protokołu EIGRP”

Konfiguracja interfejsów, metryki protokołu EIGRP

Konfiguracja Interfejsów pasywnych

Aktywacja interfejsów pasywnych

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# passive-interface interfejs

Włącza funkcję pasywną na określonym interfejsie sieciowym.

Dezaktywacja interfejsów pasywnych

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# passive-interface default

Włącza funkcję pasywną na wszystkich interfejsach sieciowych, aktywnych względem danej instancji protokołu EIGRP.

(config-router)# no passive-interface interfejs

Wyłącza funkcję pasywną na określonym interfejsie sieciowym.

Ingerencja w proces wyliczania metryki protokołu EIGRP

Teoria związana z wyliczaniem metryki przez protokołu EIGRP, została opisana w artykule: Wyliczanie metryki.

Ingerencja w proces wyliczania metryki

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# metric weights 0-8(0)(TOS Only 0) 0-255(1)(K1 Bandwidth) 0-255(0)(K2 Load) 0-255(1)(K3 Delay) 0-255(0)(K4 Reliability) 0-255(0)(K5 MTU)

Określa jakie wartości „K Value” będą brane pod uwagę przy wyliczaniu metryki protokołu EIGRP oraz jaką wagę będą posiadały. Konfiguracja wartości K6 (Wide Metrics) jest możliwa jedynie z poziomu konfiguracji protokołu Named EIGRP.
Domyślnie aktywne wartości "K Value" posiadają wagę równą 1. Zmiana tej wartości wpłynie na wzór wyliczania metryki protokołu EIGRP. Przykładowo podniesienie wartości K3 do liczby 2, dwukrotnie zwiększy wartość branego pod uwagę opóźnienia (Delay).

(config-router)# metric maximum-hops 1-255

Określa z jaką wartością TTL (Time to Live), będą rozgłaszane trasy protokołu EIGRP.

Ingerowanie w wartości służące do wyliczenia Metryki

W przypadku ingerencji w wartość metryki protokołu EIGRP, wartością preferowaną do zmiany jest wartość opóźnienia (Delay). Ponieważ ingerencja w wartość pasma (bandwidth) może wpłynąć na inne funkcje systemu ISO, takie jak protokół QoS czy SNMP.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# bandwidth 1-10000000(Kbps)

Zmienia domyślną wartość pasma, konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# delay 1-16777215(mikrosekundy)

Zmienia domyślną wartość opóźnienia, konfigurowanego interfejsu sieciowego.
Komenda [show interfaces interfejs] wyświetla wartość obecnego opóźnienia w milisekundach.

# show interface interfejs

Wyświetla informacje dotyczące określonego interfejsu sieciowego.

Konfiguracja listy Offset

Funkcja offset umożliwia zwiększenie wartości metryki o wskazaną w komendzie wartość, względem sieci zdefiniowanej za pomocą listy ACL, w kierunku przychodzącym (in) bądź wychodzącym (out), na określonym interfejsie sieciowym.

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# offset-list ACL-ID {in / out} 0-2147483647 [interfejs]

Zwiększa wartość metryki wszystkich tras, których dotyczy określona w komendzie lista ACL (Standard ACL), np. [access-list 99 permit 10.1.3.0 0.0.0.255].
Dodanie nowej Offset Listy, zrywa relację sąsiedztwa pomiędzy ruterami połączonymi za pomocą określonego w komendzie [offset-list] interfejsu.
Funkcja Offset List zwiększa wartość Computed Distance jak i wpływa na wartość metryki przekazywanej do tablicy routingu (Feasible Distance). Nie zmieniając przy tym wartości (Feasible Distance) wyświetlanej za pomocą komendy [show ip eigrp topology].
Funkcja Offset List wpływa na rozgłaszaną przez ruter wartość opóźnienia (Delay), względem określonej w komendzie trasy routingu. Zmianie nie ulega wartość metryki (Ponieważ każdy z ruterów sam ją wylicza), a jedynie wartość opóźnienia (Delay). Protokół EIGRP nie posiada możliwości bezpośredniego wpłynięcia na wartość rozgłaszanej metryki, a jedynie na poszczególne jej komponenty.
Rodzaj Interfejsu Bandwidth (Kbps) Delay (Microseconds)
Serial 1544 20 000
GigabitEthernet 1 000 000 10
FastEthernet 100 000 100
Ethernet 10 000 1 000

Domyślne koszty interfejsów protokołu EIGRP

Konfiguracja maksymalnego obciążenia

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-if)# ip bandwidth-precent eigrp ASN 1-999999(%)(50)

Ogranicza wykorzystanie pasma sieciowego przez protokół EIGRP. Zdefiniowana w komendzie wartość określa jaki procent pasma może być wykorzystywany na potrzeby protokołu EIGRP (Wiadomości aktualizacyjne, powitalne jak i wszelkie inne wiadomości protokołu EIGRP).

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 24 sierpnia 2020

    […] Konfiguracja związana z wyliczaniem metryki przez protokołu EIGRP, została opisana w artykule: Konfiguracja interfejsów, metryki EIGRP. […]

Dodaj komentarz