(Ts) Komendy Show, Debug oraz Clear protokołu EIGRP*

Omówienie komend SHOW

Opis komend show

Weryfikacja protokołu EIGRP za pomocą komend Show

# show ip eigrp interfaces detail

Wyświetla szczegółowe dane interfejsów z aktywnym protokołem EIGRP. Posiada informacje o czasie „hello-interval” oraz „hold-time” jak i dane dotyczące podzielonego horyzontu (split horizon).

# show ip eigrp interfaces

Wyświetla interfejsy, na których protokół EIGRP został włączony (Bez interfejsów pasywnych).

# show ip protocols

Wyświetla informację o wszystkich dynamicznych protokołach routingu skonfigurowanych na danym urządzeniu. Posiada dane dotyczące aktywnych sieci (komenda network) oraz aktywnych sąsiadów danego urządzenia. W przypadku protokołu EIGRP komenda ta dodatkowo zawiera informacje o ustawieniach wartości K, auto sumaryzacji, numerze AS, wartości ID urządzenia, maksymalnej ilości przeskoków, maksymalnej ilości tras równomiernego obciążenia czy opcji równomiernego obciążenia ruchu pomiędzy trasami o różnej wartości metryki.
Zarówno komenda [show ip eigrp neighbor] jak i komenda [show ip protocols] wyświetlają informację o sąsiadach.

# show ip eigrp neighbor

Wyświetla wszystkie aktywne relacja sąsiedztwa. Zawiera następujące informacje:
* SRTT (Smooth Round-Trip Time) – Określa ilość wiadomości EIGRP na które ruter nie otrzymał potwierdzenia Ack.
* Q Cnt (Queue count) – Określa ilość wysłanych wiadomości EIGRP (Update, Query, jak i Reply), na które lokalne urządzenie nie otrzymało odpowiedzi Ack (Wartość ta powinna wynosić 0).
* RTO (Retransmission Timeout) – Określa czas oczekiwania systemu, przed retransmitowaniem wiadomości EIGRP.

# show ip eigrp topology

Wyświetla wszystkie sieci docelowe zapisane przez protokół EIGRP, wraz z trasami prowadzącymi do następnego przeskoku (Successor i Feasible Successor).

# show ip eigrp topology all-links

Wyświetla sieci docelowe wraz z wszystkimi trasami do nich prowadzącymi.
# show ip eigrp topology [all-links]
EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(1)/ID(10.0.0.1)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
    r - reply Status, s - sia Status 

P 10.0.0.12/30, 2 successors, FD is 3072
    via 10.0.0.2 (3072/2816), GigabitEthernet0/3
    via 10.0.0.22 (3072/2816), GigabitEthernet0/2
P 10.0.0.20/30, 1 successors, FD is 2816
    via Connected, GigabitEthernet0/2
 • P – Określa obecny status trasy EIGRP.
 • 10.0.0.12/30 – Określa sieć docelową trasy EIGRP.
 • 2 successors – Określa ilość sukcesorów (w tym przypadku istnieją dwie równorzędne trasy posiadające tą samą metrykę, dzięki czemu mogą wykorzystać równoważone obciążenie).
 • FD is 3072 – Określa wartość Feasible Distance dla danej trasy.
 • via 10.0.0.2 – Określa adres IP następnego przeskoku.
 • (3072/2816) – Określa wartości Feasible Distance oraz Reaported Distance.
 • GigabitEthernet0/3 – Określa interfejs następnego przeskoku.

# show ip eigrp topology sieć/prefix

Wyświetla szczegółowe informacje o sieci jak i trasach do niej prowadzących. Posiada dane o ogólnym opóźnieniu (Delay) czy minimalnym paśmie (Minimum Bandwidth) względem danej rasy.

Komendy SHOW

# show ip eigrp topology [sieć maska]

Wyświetla pełną bądź częściową topologię protokołu EIGRP.

# show ip eigrp topology all-links

Wyświetla trasę dotarcia do celu.

# show xxxx

Wyświetla

Komendy DEBUG

# debug eigrp packet

Debaguje

# debug eigrp packet [hello / query / replay / SIAquery / SIAreplay / ack / request / stub / update]

Debaguje wskazane wiadomości protokołu EIGRP.

# debug ip eigrp neighbor ASN adres-IP

Debaguje zdarzenia / akcje związane z określonym w komendzie sąsiadem protokołu EIGRP.

# debug eigrp neighbors

Debaguje zdarzenia / akcje związane ze wszystkimi sąsiadami protokołu EIGRP.

Komendy CLEAR

# clear ip eigrp neighbors

Czyści

# clear ip route

Czyści

# clear xxx

Czyści

Pozostałe tematy związane z protokołem EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz