(TK) Konfiguracja protokołu BFD względem protokołu EIGRP**

Konfiguracja protokołu BFD względem protokołu EIGRP

Wstęp teoretyczny do protokołu BFD

  • Protokół BFD stanowi otwarty standard opisany w referencji RFC 5880, zaprojektowany do szybkiego wykrywania utraty łączności pomiędzy uprzedzeniami sieciowymi (Keepalive), przeważnie w czasie nie dłuższym niż 150 milisekund.
  • Domyślna metoda utrzymywania łączności pomiędzy sąsiadami, w przypadku protokołów routingu dynamicznego. Obciąża procesor CPU wysyłanymi wiadomościami Hello, związku z tym częstotliwość ich wysyłania powinna być ograniczona. Należy jednak pamiętać, że im większa częstotliwość w wysyłaniu wiadomości, tym krótszy czas wykrycia awarii. W takiej sytuacji aby utrzymać dużą częstotliwość w wysyłaniu wiadomości, protokół BFD korzysta ze wsparcia sprzętowego (Hardware). Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy pakiet Keepalive jest obsługiwany jak zwykły ruch sieciowy bez potrzeby przetworzenia przez procesor CPU.
  • Protokół BFD wspiera następujące protokoły: Static Route, OSPF, EIGRP, BGP, FHRP oraz MPLS TE.
Protokół BFD wykorzystuje protokół UDP na porcie 3784.

Konfiguracja protokołu BFD

Wstępna Konfiguracja protokołu BFD

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# bfd interval 50-999(Milisekundy) min_rx 50-999(Milisekundy) multiplier 3-50(Wielokrotność interwału)

Aktywuje protokół BFD na określonym interfejsie sieciowym. Wartość „Interval” określa częstotliwość w nadawaniu wiadomości BFD, wartość „Min_rx” w odbieraniu natomiast wartość „Multiplier” określa czas oczekiwania na otrzymanie odpowiedzi od sąsiedniego urządzenia zanim uzna dane połączenie za nieaktywne.

Manipulacja domyślnymi czasami protokołu EIGRP

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip hello-interval eigrp ASN 1-65535(5/60)

Zmienia domyślną wartość czasu „Hello-interval”.

(config-if)# ip hold-time eigrp ASN 1-65535(15/180)

Zmienia domyślną rozgłaszaną wartość czasu „hold-time”,  komenda ta nie wpływa na ustawienia konfigurowanego urządzenia a jedynie na sąsiedni ruter.

Aktywacja BFD względem protokołu EIGRP

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# bfd all-interfaces

Aktywuje protokół BFD względem wszystkich interfejsów sieciowych.

Komendy SHOW

# show bfd neighbors

Wyświetla sąsiadów protokołu BFD.

# show bfd neighbors details

Wyświetla szczegółowe informacje na temat konfiguracji protokołu BFD.

# show bfd summary

Wyświetla podsumowanie aktywnych sesji protokołu BFD.

# show bfd drops

Wyświetla informacje o utraconych pakietach protokołu BFD.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz