(Py) Tworzenie programu Python (Venv)

Tworzenie programu Python

Przygotowanie środowiska

Tworzenie środowiska wirtualnego (Virtualenv)

~ % pip3 install virtualenv

Instaluje wirtualne środowisko Virtualenv.

~ % virtualenv venv

Aktywuje nowe środowisko wirtualne w obecnym katalogu.

~ % source venv/bin/activate

Przechodzi do środowiska wirtualnego.

~ % nano requirements.txt

Tworzy plik zawierające paczkę wymaganych bibliotek python.

~ % pip install -r requirements.txt

Instaluje pakiety Python na podstawie pliku requirements.txt.

Komendy pip

~ % python -m pip install –upgrade pip

Aktualizuje pip.

~ % pip index versions nazwa-paczki

Wyświetla dostępne wersje danej paczki.

~ % pip freeze

Wyświetla wszystkie zainstalowane poaczki Python.

  • requirements.txt – Zawiera zestaw bibliotek niezbędnych do prawidłowego działania programu.

Pozostałe tematy związane z podstawami Python-a

Funkcje / Object Oriented Programming

Edycja treści

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz