(JS) Obiekty

JS Obiekty

Obiekty

Wstęp teoretyczny

 • Obietky mogą posiadać właściwości, takie jak ciągi znaków, liczby, listy (array) czy funkcje.

Deklaracja obiektu

 • let / var / const = nazwa_obiektu {klucz: wartość, } – Tworzy nowy obiekt, zawierający podane właściwości.
 • nazwa_obiektu.klucz – Zwraca wartość określonego klucza, pobranego ze wskazanego obiektu.
 • nazwa_obiektu[klucz] – Zwraca wartość określonego klucza, pobranego ze wskazanego obiektu.

Przykłady

Przykładowy obiekt:

const device = {

 name: "RKKR-LAB",
 port: 22,
 status: true,

 run: function() {
   console.log("I’m running!"); 
 } 
};

device.name; // RKKR-LAB
device["port"]; // 22
device.run(); // I’m running!
Constructor function:

function Device(name, hostname) {
 this.name = name;
 this.hostname = hostname;
 this.run = function() {
  console.log("I’m running!"); 
 } 
}

const rkkr = new Device('RKKR-LAB', '192.18.1.1')
 // Tworzy obiekt na bazie konstruktora.
console.log(rkkr) // Device {name: 'RKKR-LAB', hostname: '192.18.1.1', run: ƒ}
console.log(rkkr.run()) // I’m running!

Pozostałe tematy związane z JavaScript

Podstawy

Więcej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz