(JS) JS Instrukcje warunkowe

Xxx

Wstęp

Skrócony zapis IF – Else

  • Warunek ? jeśli prawdziwy : jeśli fałszywy;
Przykładowe użycie skróconego zapisu IF ELSE:

let variableName = number === 0 ? true : false
console.log(condition)

Pozostałe tematy związane z JavaScript

Podstawy

Więcej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz