(Dc) Docker file

Docker file

Docker file

Docker build

 • $ docker build . – Twory nowy Docker kontyner na podstawie pliku DockerFile,
 • $ docker build -f /path/to/dockerfile – Twory nowy Docker kontyner na podstawie pliku DockerFile, wskazanego za pomocą określonej ścieżki sytemowej.
 • $ docker build -t github-account/repository – Twory nowy Docker kontener na podstawie pliku DockerFile, zamieszczonego na githubie w określonym repozytorium przypisanym do wskazanego użytkownika.
 • $ docker build -t image-name . – Twory nowy Docker kontener (O podanej nazwie) na podstawie pliku DockerFile, znajdującego się w tym samym pliku.
 • $ docker build -t user-name/image-name:image-version . – Twory nowy Docker kontener (O podanej nazwie) na podstawie pliku DockerFile, znajdującego się w tym samym pliku.
 • $ docker image rm image-name – Usuwa wskazany obraz.

Zawartość pliku Docker file

 • FROM image – Obraz na którym bedzie oparty nowy obraz Docker-a.
 • RUN command – Komenda do wykonania po uruchomieniu obrazu.
 • COPY . /ścierzka-do-katalogu – Określa katalog jaki zostanie skopiowany do obrazu.
 • ENTRYPOINT NAME=comand – Określa komendę jaka zostanie wykonana po uruchomieniu obrazu (Np. ENTRYPOINT FLASK_APP=/opt/source-code/app.py flask run).

Docker image na serwerze

 • $ docker push user-name/image-name:image-version Wysyła wskazany obraz na serwer.

Przykładowa zawartość pliku Docker file


# Komentarz:
FROM ubuntu
RUN apt-get update && apt-get install python3
RUN pip3 install flask psycopg2
COPY . /opt/source-code
ENTRYPOint FLASK_APP=/opt/source-code/app.py flask run

Pozostałe tematy związane z Decker-em

Docker images

Docker projekty

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz