(C) Border radius / Box schadow CSS*

Border radius / Box schadow CSS

Border Radius

Zaokrąglenie rogów

  • border-radius: X-y / Y-y; – Określa zaokrąglenie wszystkich rogów (X określa zaokrąglenie w osi x, Y określa zaokrąglenie w osi y).
  • border-top-left-radius: X Y; – Określa zaokrąglenie lewego, górnego rogu (X określa zaokrąglenie w osi x, Y określa zaokrąglenie w osi y).
  • border-top-right-radius: X Y; – Określa zaokrąglenie prawego, górnego rogu (X określa zaokrąglenie w osi x, Y określa zaokrąglenie w osi y).
  • border-bottom-left-radius: X Y; – Określa zaokrąglenie lewego, dolnego rogu (X określa zaokrąglenie w osi x, Y określa zaokrąglenie w osi y).
  • border-bottom-right-radius: X Y; – Określa zaokrąglenie prawego, dolnego rogu (X określa zaokrąglenie w osi x, Y określa zaokrąglenie w osi y).

Box schadow

Cienie obiektów

  • box-shadow: X Y Rozmycie Rozszerzenie* Kolor* insert*; – Definiuje cienie wskazanego obiektu („Insert” – dotyczy cieni wewnętrznych).

Pozostałe tematy związane z CSS

Kaskadowe arkusze stylów

Inspiracje CSS

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz